Cessna CitationJet

Uitrusting

 • Ventilator
 • Monitoring
 • Rescue Suction Unit
 • Perfusoren
 • Infusiomaten
 • Mobiel bloedgasanalysetoestel (EPOC)
 • ECMO / IABP houder
 • Sonografieapparaat
 • Externe pacemaker
 • Transportincubator
 • Beademingstoestel

Dit is slechts een voorbeeld-uitrusting – het spreekt vanzelf dat wij voor u talrijke andere uitrustingen inzetten, naar gelang hoe de toestand van de patiënt is, en waarborgen zo het welzijn van de patiënt.

Technische Daten

Kruissnelheid:690 km/h
Bereik:2.400 km
Motor(en):2 x Williams International FJ44
Operationeel plafond:12.497 m
Terug naar het overzicht