Veel gestelde vragen

› Ik heb u via internet gevonden – is dit het juiste adres voor mijn aanvraag?

De Ambulancevlucht-Centrale is een gevestigd adres voor particuliere ambulancevluchten, repatriëringen en patiëntenvervoer. Dankzij onze jarenlange ervaring bij het organiseren van nationale en internationale ambulancevluchten en repatriëringen bieden wij u precies die service aan, die u nodig heeft. Dat betekent dat u bij ons naast het medisch transport alle dienstverleningen rond de ambulancevlucht in opdracht kunt geven. Wij zijn wereldwijd actief en bieden onze service in verschillende talen aan. Indien gewenst komen wij ook persoonlijk naar u toe, om ter plaatse voor een probleemloze afloop en directe communicatie met artsen en klinieken te zorgen.

Snelle en onbureaucratische hulp op het juiste moment op de juiste plek - en voor een faire prijs - is ons motto. Wij bieden u op elk gewenst moment een individuele en transparante offerte aan. Wij zijn geen anoniem callcenter: Bij ons spreekt u 24 uur per dag met een ervaren medewerker voor de medische repatriëring, die u te allen tijde met raad en daad terzijde staat. U zo goed mogelijk individueel adviseren, is het belangrijkste voor ons.

 • Wij zijn een wereldwijd opererend luchtambulancebedrijf
 • Wij stemmen onze activiteiten af op de ISO 9001-normen
 • Wij zijn een contractuele luchtvaartmaatschappij en geen bemiddelaar
 • Wij bieden u meer dan 40 jaar competente ervaring in de medische luchtvaart
 • Wij adviseren u altijd onafhankelijk en focussen ons op de best mogelijke zorg voor de patiënt
 • Wij zijn onderdeel van het bedrijf Vendana GmbH
 • Wij zijn 24/7 voor u bereikbaar
 • Wij helpen u persoonlijk en u wordt niet doorverbonden met een anoniem callcenter

› Hoe snel kan een repatriëring worden georganiseerd?

Repatriëringen uit het buitenland kunnen met voorbereidingstijden van een uur worden uitgevoerd, omdat een team van gekwalificeerd geneeskundig personeel steeds gereed staat en de ingezette ambulance vliegtuigen wereldwijd strategisch staan opgesteld. Mochten er bijzondere vergunningen nodig zijn, zijn wij in staat de vergunningsprocedures snel af te wikkelen. Bij alle vragen over patiëntentransporten per vliegtuig kunt u 24 uur per dag met ons contact opnemen. Daarvoor staan u verschillende contactmogelijkheden ter keuze: per telefoon, per e-mail of via ons contactformulier. In dringende gevallen adviseren wij altijd telefonisch contact met ons op te nemen. U hoeft geen angst te hebben dat u een noodgevallenleiding blokkeert - wij zijn te allen tijde voor u bereikbaar.

› Uit welke landen haalt u patiënten af?

Volgens ons motto "Wij helpen wereldwijd" voeren wij vluchtambulances, repatriëringen en evacueringsvluchten overal ter wereld uit. Onafhankelijk of u in Europa, Azië, Afrika, Noord-, Midden- of Zuid-Amerika of Australië/Nieuw Zeeland onze assistentie nodig heeft; wij organiseren wereldwijd ambulancevluchten en repatriëringen uit het buitenland, en waarborgen daarbij de hoogste geneeskundige kwaliteitsnormen.

› Hoe loopt de orderplaatsing van de ambulancevlucht af?

Neemt u om te beginnen contact met ons op. Dat kan per telefoon, per e-mail of via ons contactformulier. Wij bellen u desgewenst graag kosteloos en vrijblijvend terug, om al uw vragen met betrekking tot het optimale ziekentransport te beantwoorden. Als we alles met u besproken hebben stellen we voor u schriftelijk een individuele calculatie, zonder enige verplichting, op. Daarna overlegt u hierover met uw gezin of met vrienden. De noodzakelijke correspondentie houden wij simpel.

Zodra alle voorbereidingen voor de vlucht klaar zijn, krijgt u van ons een precies vluchtschema met vluchttijden, trefpunten, afhaaltijden, etc. Nadat u onze offerte heeft bevestigd, beginnen wij met de planning van de ambulancevlucht en bezorgen alle noodzakelijke vergunningen (bijv. overvliegrechten, landingsvergunningen, enz.). Uw ambulancevlucht kunt u per bankoverschrijving, credit card, of gewoon contant betalen.

› Hoe duur is een reddingsvlucht?

De kosten van een patiëntentransport hangen af van vele factoren, zoals het vliegtraject, de toestand van de patiënt, de spoedeis, het aantal begeleidende personen, het bodemtransport, enz. Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar voor het maken van een gratis en vrijblijvende offerte, duidelijk, en zonder verrassingen achteraf. U kunt ons ten allen tijde telefonisch bereiken en u hoeft geen angst te hebben dat u daarbij een belangrijke leiding blokkeert. In tegendeel: Wij zijn er om u te helpen.

› Wie beslist of de patiënt mag vliegen?

De beslissing over de transportgeschiktheid van de patiënt wordt uitsluitend door onze artsen genomen!

Omdat de begeleidende vluchtarts de verantwoordelijkheid voor het ziekentransport in het vliegtuig heeft, beslist ook alleen hij of een patiënt voor het transport geschikt is. Onze vluchtartsen beschikken over jarenlange ervaring en omvangrijke vakkennis op het gebied van medische vluchten, en kunnen daarom het beste beoordelen of de patiënt voor het transport geschikt is of niet. Natuurlijk zal onze arts bij onzekerheden hierover met de behandelende arts overleggen en ook de familie van de patiënt bij belangrijke beslissingen betrekken.

Soms worden patiënten door de behandelende arts als niet geschikt voor het transport bevonden, omdat de geneeskundige op de grond de verantwoording voor het transport niet wil aanvaarden, of vreest voor de gevolgen aansprakelijk te zijn.  Vaak hebben zulke beslissingen ook een economische achtergrond. Omdat de meeste ambulance vliegtuigen voor intensive care kunnen worden uitgerust, kunnen daarmee ook patiënten in coma, of na een beroerte of een hartinfarct veilig worden gevlogen. Aarzel daarom niet met ons contact op te nemen - wij organiseren alles om u naar uw thuisland of naar de door u gewenste kliniek te brengen. En dat met inachtneming van de hoogste kwaliteitsnormen.

Het welzijn van de patiënt heeft op alle transporten de hoogste prioriteit, daarom worden alle vluchten steeds nauwgezet voorbereid. Naast de vluchtplanners zijn ook gespecialiseerde artsen al van begin af aan bij de planning van elke inzet betrokken. Om de familieleden van de patiënt te ontlasten en de best mogelijke geneeskundige begeleiding tijdens het gehele ziekentransport in het vliegtuig en op de grond veilig te stellen, zorgen wij voor een gedetailleerde geneeskundige beoordeling en voeren indien nodig voorafgaand aan de vlucht gesprekken van arts tot arts.

› Beslist de kliniek over de transportgeschiktheid van een patiënt?

Nee. De meeste artsen in klinieken weten niet wat er met betrekking tot intensive care verpleging aan boord van een ambulance vliegtuig mogelijk is, daarom schromen zij vaak de verantwoording te aanvaarden, en beweren dan dat de patiënt niet geschikt voor het transport is. Feit is: Over de geschiktheid voor transport beslist altijd en uitsluitend onze geneeskundige afdeling. Wanneer de patiënt door de behandelende kliniek als niet geschikt voor het transport wordt bevonden, hoeft u die beslissing niet te accepteren - neem daarom gerust contact met ons op. Wij helpen u graag in elke situatie de optimale oplossing voor u te vinden.

› De artsen in het ziekenhuis dwingen ons, hen per verklaring van elke aansprakelijkheid te ontheffen. Hoe moet ik daarop reageren?

Als onze geneeskundigen de patiënt voorafgaand aan de vlucht als geschikt voor het transport hebben bevonden, kunt u op hun competentie vertrouwen en zo'n verklaring ondertekenen, zodat u het behandelende ziekenhuis uit hun aansprakelijkheid kunt ontheffen. Onze vluchtartsen beschikken over jarenlange ervaring en omvattende vakkennis op het gebied van medische vluchten en kunnen daarom het beste beoordelen of de patiënt voor het transport geschikt is of niet. En dankzij de intensive care uitrusting bij de repatriëringen en ambulancevluchten uit het buitenland transporteren wij ook ernstigste intensive care patiënten wereldwijd op veilige wijze.

› De kliniek weigert de patiënt te ontslaan. Wat kunnen we daaraan doen?

In de meeste gevallen kan niemand tegen zijn wil in een ziekenhuis worden vastgehouden, dat geldt overigens in praktisch alle landen. Het komt desondanks wel voor, dat de overdragende kliniek niet erg coöperatief blijkt te zijn en taalbarrières, of een gebrek aan inzet van het personeel ter plaatse, een ambulancevlucht schijnbaar onmogelijk maken. Dan kunt u met nadruk het ontslag verlangen, en zonodig op uw eigen verantwoordelijkheid wijzen. Als de kliniek dan nog steeds niet toestemt, kunt u altijd met ons contact opnemen: Ook in complexe situaties werken wij snel en oplossingsgericht aan een voor de individuele patiënt aangepast ziekentransport.

› De kliniek stelt, ondanks mijn uitdrukkelijk verzoek, geen geneeskundig rapport op. Hebben zij daar recht op?

Nee, in de meeste landen van de wereld is het gebruikelijk de patiënt, of zijn familie, geneeskundige dossiers over de actuele gezondheidstoestand van de zieke op tijd te overhandigen. Indien de kliniek weigert het geneeskundig rapport of de ontslagpapieren te overhandigen, wijst u de artsen dan met nadruk op uw rechten. Wanneer al uw pogingen geen succes hebben, neemt u met ons contact op, zodat wij een gemeenschappelijke oplossing uit kunnen werken. Vaak ontbreekt het de behandelende artsen door hun drukke werk simpelweg aan tijd. In zulke gevallen zijn gesprekken van arts-tot-arts met onze vluchtartsen zinvol - en meestal ook voldoende.

› De behandelende kliniek is niet coöperatief - wat kan ik doen?

Soms weigeren klinieken wegens de vermeende ongeschiktheid voor transport de geneeskundige dossiers of de ontslagpapieren van de patiënt te overhandigen. De reden voor zulke beslissingen zijn zeer uiteenlopend: Naast financiële aspecten speelt vaak ook de angst van de behandelende arts voor verantwoording een belangrijke rol. Maar deze zorg is ongegrond: Omdat onze vluchtarts de verantwoordelijkheid voor het ziekentransport in het vliegtuig heeft, beslist ook alleen hij of een patiënt voor het transport geschikt is. Onze vluchtartsen beschikken over jarenlange ervaring en omvangrijke vakkennis op het gebied van medische vluchten en kunnen daarom het beste beoordelen of de patiënt voor het transport geschikt is of niet. Informeer ons a.u.b. hierover: Wij helpen u te allen tijde uw ambulancevlucht naar huis, of naar de gewenste kliniek te realiseren - samen vinden we altijd een oplossing.

› Wie helpt er bij de communicatie met klinieken en artsen?

Omdat ons personeel meerdere talen spreekt en wij vertegenwoordigd zijn door personen die ook de niet gangbare talen als moedertaal spreken, staan wij u bij de communicatie met de betrokken klinieken altijd terzijde. Indien nodig zenden wij ook een geschikte tolk of een meertalige arts, die u dan wereldwijd persoonlijk ter plaatse ondersteunt.

Afhankelijk van het betreffende taalgebied zetten wij bovendien internationaal personeel voor ambulancevluchten in, om in de meeste gevallen directe communicatie met alle betroffenen te waarborgen.

› Welke documenten zijn voor de ambulancevluchten nodig?

Het welzijn en de medische veiligheid van de patiënt staan voor ons op de eerste plaats, daarom organiseren wij de ambulancevluchten, ook als eventueel nog niet alle documenten aanwezig zijn. Die kunnen dan later - ook op zeer korte termijn - worden nageleverd. Het ontbreken van documenten vormt daarom voor ons geen hindernis om een repatriëring per vliegtuig uit het buitenland te initiëren.

Bij ambulancevluchten en repatriëringen uit het buitenland zijn gewoonlijk (maar niet altijd) naast de reisdocumenten zoals paspoorten en visums ook geneeskundige rapporten van de behandelende kliniek nodig. Geneeskundige rapporten in vreemde talen kunnen voorafgaand aan de ambulancevlucht direct door onze meertalige artsen worden gelezen, of indien nodig worden vertaald.

› Kan een familielid bij de ambulancevlucht meevliegen?

Bij bijna alle ziekentransporten per vliegtuig kan minstens één familielid of kennis van de patiënt meevliegen. Afhankelijk van het ingezette reddingsvliegtuig en de gezondheidstoestand van de patiënt kunnen ook meerdere personen met omvangrijke bagage in de ambulancevlucht meevliegen. Graag werken wij een aan uw individuele geval aangepaste transportoplossing uit en staan u voor een contactopname 24 uur per dag ter beschikking.

› Kan de patiënt tijdens de ambulancevlucht bagage meenemen?

Handbagage kan bij repatriëringen uit het buitenland en bij andere medische vluchten altijd worden meegenomen. Meenemen van verdere bagage hangt af van de grootte van het ingezette ambulance vliegtuig: In de meeste ambulance-jets kan wegens de omvangrijke medische uitrusting alleen één handbagagestuk per passagier worden meegenomen. Bij vluchtambulances met grotere ambulance-jets is er duidelijk meer ruimte voor bagage. Overigens: Bij de selectie van een reddingsvliegtuig heeft u de keuze en kunt u ook een groter ambulance vliegtuig boeken, als u veel bagage wilt meenemen. Wij adviseren u graag bij alle vragen rond de bagage-meename bij vluchtambulances en repatriëringen uit het buitenland.

› Kan een rolstoel meegenomen worden?

Dat hangt van de grootte van het ingezette reddingsvliegtuig, en natuurlijk van de rolstoel af. Kleine opvouwbare rolstoelmodellen vormen meestal geen probleem maar moeten vooraf worden aangemeld.

Grotere elektrische modellen, of door een accu aangedreven rolstoelen kunnen door hun afmetingen en het aanzienlijke gewicht meestal alleen aan boord van een groot reddingsvliegtuig worden getransporteerd.

› Taalbarrière - wij spreken de taal van het ziekenhuis niet.

Bij taalbarrières ter plaatse, wanneer u bijvoorbeeld de geneeskundige informatie over de toestand van de patiënt niet overhandigd krijgt, ondersteunen wij u graag vanuit onze centrale. Zo voeren wij bijv. telefoongesprekken van arts-tot-arts in de betreffende voertaal en zorgen wij voor geneeskundige informatie, die voor de voorbereiding van een repatriëring al vaak voldoende is. Bovendien stellen wij u een tolk ter beschikking, of een meertalige vluchtarts sturen, die met de behandelende artsen ter plaatse spreekt en zich persoonlijk een beeld van uw gezondheidstoestand kan vormen. Deel ons dit alstublieft aan het begin van het ziekentransport mee, zodat wij geneeskundig personeel kunnen zoeken, die u in uw moedertaal kan informeren. Naast alle Europese talen kunnen wij ook assisteren bij diverse Arabische talen.

› Welke talen spreken de vluchtartsen?

Om een directe communicatie aan boord van het ambulance vliegtuig mogelijk te maken, stellen wij een geneeskundige crew samen die de moedertaal van de patiënt spreekt. Per slot van rekening draagt dat tijdens de gehele ambulancevlucht aanzienlijk bij aan het welzijn van de patiënt en sterkt zijn of haar vertrouwen.

› Kan mijn huisarts bij de ambulancevlucht meevliegen?

Het meereizen van uw huisarts als begeleidende persoon is, overeenkomstig de algemene geneeskundige voorwaarden, altijd mogelijk. De huisarts is echter geen alternatief voor een hooggespecialiseerde vluchtmedische crew aan boord van een ambulance vliegtuig.

› Ik wil me in het buitenland laten behandelen. Kunt u me bij de organisatie van de behandeling en het ziekentransport helpen?

Vanzelfsprekend. Wij helpen u graag bij de organisatie van het gehele oponthoud: vanaf de eerste contactopname met de kliniek van uw keuze en het afhandelen van formaliteiten via de organisatie van de ambulancevlucht en het transport op de grond. Indien gewenst bieden wij u een complete assistentie aan tijdens uw oponthoud in de kliniek. Graag stellen wij u ook ervaren, meertalig personeel terzijde, om uw geneeskundige behandeling in het buitenland zo aangenaam en ongecompliceerd mogelijk te maken.

› Wie brengt de patiënt naar de luchthaven?

Bij de inzet van een reddingshelikopter valt het grondtransport naar de luchthaven weg, omdat een ambulance helikopter direct op het kliniekterrein, of daar dicht in de buurt kan landen. Bij grotere afstanden zetten wij in de meeste gevallen ambulance vliegtuigen voor ziekentransporten in. Daar is het dan de vraag, hoe de patiënt naar de luchthaven komt. Wij zorgen voor gekwalificeerd grondtransport in een ambulance, die de patiënt tot aan het wachtende ambulance vliegtuig vervoert. Bij al onze repatriëringen uit het buitenland bieden wij een naadloos ziekentransport aan, volgens ons complete bed-tot-bed-principe. Indien u de organisatie van het grondtransport echter zelf wilt overnemen, laten wij dat aan u over en assisteren u daarbij graag.

› Wie zorgt er voor het transport van de begeleidende persoon?

In de meeste gevallen kunnen de voor de vlucht aangemelde begeleidende personen ook in de ambulance, resp. de reddingswagen worden meegenomen. Als dit niet mogelijk is, zorgen wij graag voor passend vervoer naar en van een luchthaven, ook voor de u begeleidende personen.

› Welke voorwaarden bestaan er bij patiëntenoverbrengingen per lijnvliegtuig?

Vanzelfsprekend onderzoeken wij voor elke patiënt de mogelijkheid voor een ziekentransport per lijnvliegtuig. De belangrijkste voorwaarde daarvoor is echter een stabiele gezondheidstoestand van de zieke, bovendien worden patiëntenoverbrengingen per lijnvliegtuig alleen bij directe luchtverbindingen aangeboden.

Voor patiënten die intensive care verpleging nodig hebben worden naast ambulance vliegtuigen ook zogenaamde PTC's (Patient Transport Compartments) ingezet. Deze op een beperkt aantal vliegroutes beschikbare inrichtingen maken het mogelijk intensive care patiënten economisch en intensive care verpleegd in een lijnvliegtuig te transporteren. Slechts weinig vliegtuigmaatschappijen bieden PTC-transport aan vanwege de hoge voorbereidingskosten alleen op lange trajecten. Bij intensive care transport blijft de inzet van een ambulance vliegtuig daarom de eerste keuze.

Graag adviseren wij u bij uw keuze van de meest comfortabele en voordelige transfer, en staan u voor de afwikkeling van het gehele ziekentransport ter beschikking.

› Met welke vliegtuigen worden ambulancevluchten uitgevoerd?

Wij kiezen een passend ambulance vliegtuig voor uw ziekentransport volgens de grondregel dat de best mogelijke verpleging van de patiënt is gewaarborgd. Bovendien spelen factoren zoals de vliegroute, het aantal begeleidende personen en de kosten een belangrijke rol bij de keuze van het vliegtuig.

Wij gebruiken verschillende ambulancevliegtuigen, die over een hoge actieradius en snelheden beschikken en daardoor voor ambulancevluchten en repatriëringen uit het buitenland op korte-, middellange- en langeafstandstrajecten gebruikt kunnen worden Vaak worden ambulance-jets van de types Learjet 31, Learjet 35, Learjet 35A, Learjet 36, Learjet 45 und Learjet 55, resp. 60 ingezet. Verder gebruiken wij ambulance-jetmodellen zoals Citation CJ2, CJ3, CJ4, Citation Bravo, Citation Sovereign, Citation Mustang, Challenger, Hawker, Embraer Phenom en Gulfstream 100. Naast deze vliegtuigen gebruiken wij bij vluchten met veel begeleidende personen, vliegtuigen van het merk Dornier en bij VIP-patiëntentransport ambulance-jets van Boeing (BBJ) of andere bekende modellen van andere fabrikanten.

Op korte afstanden kunnen turboprop ambulance vliegtuigen een economisch alternatief vormen. Medische vliegtuigen van dit type, zoals bijvoorbeeld de King Air 90, King Air 200 of de Cheyenne III A, kunnen op kleine vliegvelden in de buurt van de plaats van bestemming, met eventueel korte landingsbanen, landen. Daarmee helpen deze ambulancevliegtuigen de totale transporttijd kort te houden. In overleg met u zetten wij desgewenst turboprop ambulancevliegtuigen in, wanneer dat het beste bij uw transport past.

Overigens: Bij ons heeft u de keuze en kunt u, voorzover dat technisch mogelijk is, uw voorkeurs-vliegtuigmodel uitzoeken. Wij adviseren u graag bij de keuze van een geschikt ambulance vliegtuig, rekening houdend met factoren zoals bagagevolume van begeleidende personen, vliegtraject, gezondheidstoestand van de patiënt, etc.

› Mag ik het vliegtuigtype zelf kiezen?

Ja. U heeft de keuze en kunt zelf beslissen welk ambulancevliegtuig bij uw repatriëring uit het buitenland wordt ingezet. Uit de talrijke modellen van ambulance-jets en turboprops kunt u  het ambulancevliegtuig van uw voorkeur uitzoeken - wij gaan vanzelfsprekend graag in op uw wens en adviseren u bij uw keuze. Daarbij houden wij rekening met factoren zoals de bagage-afmetingen, het aantal begeleidende personen, het vliegtraject, de gezondheidstoestand van de patiënt, enz.

› Welk personeel vliegt bij de ambulancevlucht mee?

De meeste ambulance vliegtuigen zijn uitgerust voor intensive care verpleging en bieden de mogelijkheid de medische uitrusting aan de toestand van de patiënt aan te passen. Vanzelfsprekend wordt elke inzet door twee piloten uitgevoerd, en door een hooggespecialiseerd geneeskundig team begeleid.

› Welke geneeskundige verpleging is in het reddingsvliegtuig aanwezig?

Ambulance vliegtuigen beschikken, afhankelijk van het type, over een intensive care uitrusting die bij elke ambulancevlucht vooraf aan de individuele behoeften van de patiënt wordt aangepast. Daardoor kunnen wij ook een veeleisend intensive care transport veilig en snel realiseren.

De standaard uitrusting van een ambulance-jet omvat onder andere het volgende geneeskundige equipment:

 • Lifeport Intensive Care Unit met vacuümmatras en patiënten-laadsysteem
 • Centrale zuurstoftank (min. 6000 liter) en optionele extra tank
 • Multiparameter-Intensiv transport monitor
 • Compact-defibrillator/monitor systeem
 • Intensief beademingsapparaat voor complexe beademingspatronen
 • Draagbaar bloedgas-analysetoestel
 • Satellietentelefoon voor wereldwijde communicatie

Dit is slechts een voorbeeldlijst - onze geneeskundige afdeling past de samenstelling van de aanvullende medische uitrusting afhankelijk van het ziektebeeld van een patiënt vooraf individueel aan.

› Draagt mijn verzekering de kosten van het ziekentransport?

Op deze vaak gestelde vraag is geen eenduidig antwoord te geven, omdat de verzekeraars dit individueel beslissen. In veel gevallen worden alle kosten van de patiëntenoverbrenging per vliegtuig vergoed, in andere gevallen in andere gevallen worden de kosten slechts deels vergoed. Wij kunnen graag in een persoonlijk gesprek de kans op kostenvergoeding door uw verzekering proberen in te schatten.

› Moet ik lid bij u worden?

Nee. Wij bieden geen lidmaatschap aan. Wij vliegen ook buiten alle contractuele bescherming en verzorgen wereldwijd ambulancevluchten, ook als:

 • U niet verzekerd bent
 • Uw verzekering dat niet wil doen
 • De geschiktheid voor transport door onze artsen anders wordt beoordeeld
 • U zich op eigen wens wilt laten overbrengen

› Speciale condities voor contractpartners

Als u interesse heeft aan een samenwerking op lange termijn op het gebied van wereldwijde ambulancevluchten, dan is onze afdeling voor contractuele klanten graag bereid een gesprek met u te voeren. Wij werken nu reeds in een vast contractpartnerschap samen met gerenommeerde artsen en talrijke klinieken in verschillende landen.  Neem gewoon even met ons contact op, gezamenlijk werken wij dan graag een individuele oplossing voor u uit.