Wanneer is een repatriëring medisch noodzakelijk?

De term buitenlandse repatriëring bedoeld de repatriëring van ernstig zieke of gewonde personen uit een ander land met behulp van medisch uitgeruste ambulances, ambulance vliegtuigen of reddingshelikopters. Niet iedere ziekte of verwonding maakt een directe repatriëring naar het thuisland noodzakelijk: de meeste ongemakken kunnen ter plaatse worden behandeld. Dit geldt echter niet voor elk noodgeval of elke zware ziekte. Bovendien is medische zorg niet in alle landen hetzelfde.

Of een repatriëring als medisch zinvol of medisch noodzakelijk wordt geclassificeerd, is niet alleen een medische beslissing.  Hieruit blijkt ook, onder welke voorwaarden en in welke omvang een kostenovername door de verzekering zal plaatsvinden. Wie blindelings op de reisverzekering vertrouwt, om over het algemeen de kosten van een buitenlandse repatriëring te dekken, kan uiteindelijk bovenop de kosten komen te zitten. In Nederland wordt een repatriëring namelijk in het algemeen niet door de wettelijke ziekenfondsen betaald.

Verzekeringen en de kleine lettertjes

Talrijke verzekeringsmaatschappijen en ook andere organisaties bieden voor zulke gevallen aanvullende verzekeringen aan. In principe is het afsluiten van een zulke aanvullende verzekering zinvol: dit minimaliseert het risico van een aanzienlijke financiële belasting in een noodgeval. Onder alle omstandigheden moet echter duidelijk zijn welke diensten worden aangeboden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor een mogelijke claim. Afhankelijk van de aanbieder en de polis kan het tot aanmerkelijke verschillen in het aangeboden verzekeringspakket komen.

Het is in elk geval de moeite waard en bovendien zeer belangrijk, op de algemene voorwaarden en de kleine lettertjes van de contracten te letten. Hier vindt u de bepalingen, in welke situaties en onder welke omstandigheden de kosten voor een repatriëring daadwerkelijk worden vergoed. Afhankelijk van de aanbieder en de polis verschillen de vereisten. Het is daarom belangrijk aandacht te besteden aan de exacte formulering.

Medisch zinvol of medisch noodzakelijk

Een belangrijke contractbepaling zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de verzekeringsdekking grijpt als een ziekentransport om medische redenen belangrijk wordt geacht. Daarvan te onderscheiden is de formulering, dat uitsluitend medisch noodzakelijke repatriëringen worden uitgevoerd: de medische standaard, de opleiding van het vakpersoneel en de kwaliteit van de verzorging van de patiënten zijn in de meeste landen voldoende, om de nodige behandelingen ook plaatselijk uit te voeren. In die gevallen is een repatriëring dus niet dwingend noodzakelijk.

Soms kan een repatriëring echter desondanks zinvol zijn. Dat geldt bijvoorbeeld, wanneer in het thuisland een gekwalificeerde medische behandeling mogelijk is, eventuele communicatieproblemen wegvallen of de genezing als gevolg van plaatselijke sociale relaties positiever en sneller zou kunnen verlopen.

De verzekering vergoedt de kosten niet?

De beslissing, of een repatriëring medisch noodzakelijk, medisch zinvol of geen van beiden is, wordt door de verzekering individueel genomen. Wanneer de verzekering dus de repatriëring als niet noodzakelijk c.q. zinvol inschat of wanneer het beslissingsproces te lang duurt, is een snel alternatief gevraagd. De Ambulancevlucht-Centrale organiseert voor u op elk moment een repatriëring in een ambulancejet, lijnvliegtuig, helikopter of een ziekenauto, ook op uiterst korte termijn of nog dezelfde dag. We houden ons niet vast aan definities van het noodzakelijke of zinvolle, maar doen voor u precies wat op dat moment nodig is.

Neem contact met ons op

Wij adviseren u graag en u ontvangt desgewenst een gratis, vrijblijvende offerte voor uw repatriëring. Ons ervaren team bespreekt met u ook graag de kansen op een kostenovername door uw verzekering. Neemt u dagelijks 24 uur contact op:

Terug naar het overzicht