Vliegen met koorts? Liever niet in een lijnvliegtuig!

Vliegen met koorts kan zowel voor de zieke als voor de andere passagiers aan boord grote gevaren opleveren. Het tijdens de vlucht toch al verhoogde risico op trombose neemt verder toe, het verzwakte lichaam komt in het vliegtuig moeilijk tot rust en voor medereizigers bestaat er eventueel een risico op besmettingsgevaar. Bovendien kan aan de koorts een ziekte ten grondslag liggen, welke zich door het vliegen verslechteren kan.

Met andere woorden: vliegen met koorts is gewoon geen goed idee – tenminste niet in een lijnvliegtuig. Wij lichten de samenhangen toe en presenteren u een alternatief voor een lijnvlucht.

Wat is koorts?

Koorts is een verhoging van de kerntemperatuur in het lichaam, die gewoonlijk als natuurlijke afweerreactie tegen ziektes optreedt. Bij de mens geldt een lichaamstemperatuur van 38°C of meer als koorts. De koorts op zich is echter over het algemeen geen ziekte, maar een symptoom voor een onderliggende aandoening. Meestal gaat het om een infectie, maar de koorts kan ook andere oorzaken (zoals een tumor) hebben.

In de eerste fase treden er vaak koude rillingen op en heeft de persoon het snel koud. Het lichaam verstuurt in deze fase het signaal dat hij het koud heeft om de lichaamstemperatuur te laten stijgen. Vaak reageert de zieke met warme kleding, dikke dekens of een kruik en draagt zo ook een steentje bij. Het lichaam is normaal zonder hulp in staat om de hoogte van de koorts te beperken, voordat het gevaarlijk wordt. Dit is het geval wanneer de lichaamstemperatuur boven de 41,5°C stijgt.

Als de koorts weer zakt, gaat dit proces vaak gepaard met een sterk gevoel van warmte en zweten. Het lichaam verliest hierbij vocht. Bij koorts is het dan ook belangrijk om veel te drinken, zodat het vochtverlies gecompenseerd wordt. Koortsverlagende middelen zoals medicijnen of huismiddeltjes zijn tegenwoordig trouwens omstreden. Omdat de koorts gewoonlijk een gewenste immuunrespons is, die zich normaliter zelf reguleert, is ingrijpen in dit proces zelden zinvol.

Verhoogd risico op trombose bij vliegen met koorts

Tijdens een vlucht neemt het risico op trombose toe: de passagier blijft een lange tijd onbeweeglijk op zijn stoel zitten. De lucht in het vliegtuig is droog en men drinkt vaak weinig. Op deze manier wordt het bloed dikker en er kunnen zich bloedproppen, de zogenaamde tromboses, vormen.

Als een reiziger koorts heeft, worden de effecten soms nog versterkt: wie al verzwakt is, zal zich tijdens de vlucht nog minder bewegen dan een gezonde passagier. Het mogelijke vochttekort kan door de koorts ook nog eens vergezeld gaan met een verhoogde behoefte aan vocht. De oorzaak van koorts is vaak infectie, die kan leiden tot ontstekingsprocessen in het lichaam. Deze processen zorgen er in sommige gevallen voor dat het bloed langzamer stroomt, waardoor het risico op trombose toeneemt.

De gevolgen van een trombose kunnen in sommige gevallen ernstig zijn. In het been voelt men eventueel pijn of een zwaar gevoel. De situatie wordt nog problematischer, indien een deel van de bloedprop losraakt en vitale organen bereikt. Hier kan er een embolie (zoals een longembolie) optreden, die in het ergste geval dodelijk is. Een ander gevolg van een embolie kan blijvende orgaanschade zijn. Alleen al met het oog op deze mogelijke gevolgen is het raadzaam om met koorts nooit zo maar aan boord van een vliegtuig te gaan. Er zijn echter nog andere redenen.

Ontbrekende rust tijdens een vlucht

Wie zwaar ziek is, hoort meestal in bed en heeft rust nodig. Het immuunsysteem kan dan zijn werk doen en de ziekte effectief bestrijden. Een vlucht in een lijnvliegtuig is voor een zieke echter zeer zwaar: Al bij het inchecken moet de passagier meestal wachten. In het vliegtuig zelf kan hij weliswaar zitten, maar meestal niet liggen. Na de landing moet er nog naar de eindbestemming gereisd worden. Bovendien moet de zieke passagier tijdens het verblijf op beide luchthavens zijn bagage afgeven en ophalen - het betreft hier mogelijk zware koffers.

Voor het werk van het immuunsysteem is dit alles niet bevorderlijk. De bestrijding van de ziekte is dan ook minder effectief. De ziekte sleept zich langer voort of wordt zelfs erger. De patiënt doet er zichzelf dus geen plezier mee door met koorts op het vliegtuig te stappen.

Risico op besmetting van andere reizigers

De patiënt die met koorts vliegt bewijst zichzelf mogelijk geen dienst, maar stelt ook andere reizigers bloot aan een onnodig risico. Vaak is de oorzaak van koorts een infectie. Veel van deze infectieziektes zijn besmettelijk. De mogelijkheden variëren hier van vrij onschuldige ongemakken zoals een lichte griep tot een levensbedreigende infectie, die echter in Europa niet zo vaak meer voorkomt.

Als niet kan worden uitgesloten dat de koorts door een besmettelijke ziekte ontstaat, is het zeer egoïstisch om een lijnvlucht te nemen. Men zit tenslotte tijdens een vlucht vaak urenlang dicht naast een vreemde en raakt oppervlakken aan die veel andere passagiers ook aanraken - zoals de deurkruk van het toilet of de armleuning waarop ook andere passagiers hun handen laten rusten. Virussen in het vliegtuig verspreiden zich dus snel en andere passagiers raken snel besmet.

Verergering van de onderliggende ziekte

De veranderingen van de luchtdruk tijdens een vlucht kunnen ook de onderliggende ziekte negatief beïnvloeden. Soms is dit onaangenaam, maar uiteindelijk niet ernstig – bijvoorbeeld bij een ontsteking van het middenoor. Hier werkt de drukvereffening in het oor niet optimaal, wat tot sterke oorpijn kan leiden bij de start en landing.

Andere ziektes, zoals een longontsteking worden door de geringere luchtdruk op een veel gevaarlijkere manier beïnvloedt: de ziekte zorgt ervoor dat de zuurstofopname via de longen niet meer zo goed functioneert. De lagere cabinedruk in het lijnvliegtuig heeft een vergelijkbaar effect. Deze combinatie van factoren kan betekenen dat de zuurstofverzadiging van een patiënt met longontsteking naar een levensbedreigend niveau daalt. Vooral als men niet weet welke ziekte de koorts veroorzaakt, dient men gezondheidscomplicaties te vermijden en af te zien van de vliegreis.

Kan de luchtvaartmaatschappij een passagier met koorts weigeren?

Vanzelfsprekend voert de luchtvaartmaatschappij niet bij elke passagier een uitvoering medisch onderzoek uit voordat hij aan boord mag. Het grondpersoneel let echter wel degelijk op duidelijke tekenen van ziekte. Als een patiënt met koorts duidelijk verzwakt lijkt, sterk zweet, rilt of zelfs moet worden ondersteund, zal dit de aandacht trekken van de bemanning. Uiteindelijk heeft de gezagvoerder het laatste woord: is het gevaarlijk om de zieke mee te nemen – voor ofwel de zieke zelf, ofwel de medepassagiers?

De gezagvoerder hoeft bij zijn besluit geen verantwoording aan derden af te leggen. Er bestaan geen duidelijke regels die bindend zijn. Bovendien is er geen sprake van recht op meename. Men kan ervan uitgaan dat de meeste piloten eerder voorzichtig zijn, omdat ze niet de gezondheid van de medereizigers op het spel willen zetten. Daarnaast zou een medische noodsituatie in de lucht een ongeplande tussenlanding tot gevolg hebben. Dit is noch in het belang van de piloot, noch van de luchtvaartmaatschappij waarvoor hij werkt.

Alternatieven voor een lijnvlucht met koorts

Als een lijnvlucht met koorts geen goed idee is, wat zijn dan de alternatieven? Het antwoord op deze vraag hangt sterk af van de concrete situatie. Personen die eigenlijk een vakantie- of zakenreis hadden geboekt, zouden de reis moeten uitstellen of annuleren. Niemand heeft er tenslotte iets aan als u op uw vakantiebestemming ziek op bed lig. Een zakelijke afspraak is ook niet aan te raden wanneer u niet fit bent.

De situatie wordt gecompliceerder als u al op reis bent en de koorts kort voor de terugvlucht optreedt. Bij lichte ziekteverschijnselen kunt u eventueel uw hotelboeking een paar dagen verlengen of een alternatief verblijf gedurende uw ziekte zoeken. Bij zware verschijnselen of een onduidelijke oorzaak voor de koorts dient u een arts te consulteren – eventueel zelfs in een ziekenhuis.

Indien u zich ophoudt in een land met een slechte medische zorg, wilt u zich misschien slechts zo lang door plaatselijke artsen laten behandelen als absoluut noodzakelijk is. In een dergelijk geval is een repatriëring per ambulancevliegtuig uw beste optie. In tegenstelling tot een lijnvliegtuig is het vliegen met koorts hier in de meeste gevallen namelijk mogelijk.

Aan boord van het ambulancevliegtuig zorgt een ervaren vliegarts voor uw welzijn en kan hiervoor gebruik maken van moderne medische apparatuur, die ook het transport van veel patiënten toestaat die intensieve zorg nodig hebben. De vliegarts neemt maatregelen om het risico op trombose te verminderen, terwijl u de vlucht doorbrengt op een speciale stretcher en hier kunt uitrusten. Er zijn geen vreemde medereizigers die ook besmet kunnen raken. Indien de luchtdruk binnen een normaal vliegtuig complicaties zou veroorzaken, voert het ambulancevliegtuig een Sea-Level-Vlucht met hogere luchtdruk uit. Zo kunnen ook koortspatiënten snel en veilig naar huis getransporteerd worden.

Kosten en kostendekking bij een ambulancevlucht

De kosten voor een ambulancevlucht kunnen helaas uitsluitend individueel berekend worden, zodat we hier geen algemene bedragen kunnen noemen. We lichten echter graag toe, welke factoren van doorslaggevend belang zijn. Vanzelfsprekend speelt de vliegroute een belangrijke rol, net als de precieze gezondheidstoestand van onze patiënt. Daarnaast bekijken we hoe dringend de vlucht is en hoeveel familieleden als begeleider mee willen reizen. Indien er een Sea-Level-Vlucht nodig is, brengt dit extra kosten met zich mee.

Als u over een geldige reisverzekering beschikt, is er een kans dat de kosten gedekt worden. Of de kosten vergoed worden, hangt er met name vanaf of de verzekering alleen ‘medisch noodzakelijke’ of ook ‘medisch zinvolle’ gevallen dekt. Repatriëring is noodzakelijk zodra een passende behandeling ter plaatse onmogelijk is. Dat is echter slechts in enkele reislanden en bij bijzonder ernstige ziekten het geval. Zinvol is een repatriëring echter, wanneer een behandeling in het thuisland betere resultaten belooft. Dit is meestal het geval, maar toch dekken slechts enkele polissen ook medisch zinvolle repatriëringen.

Goede redenen voor de Ambulancevlucht Centrale

De Ambulancevlucht Centrale is uw betrouwbare partner wanneer u een vlucht in een ambulancevliegtuig nodig heeft. Ons internationale netwerk van modern uitgeruste ambulance jets staat wereldwijd voor u klaar, zodat wij onafhankelijk van uw verblijfsplaats een repatriëring kunnen uitvoeren. Onze meertalige medewerkers ondersteunen u bij de communicatie met het medisch personeel ter plaatse en regelen het snelst mogelijke vervoer voor u. Tijdens de vlucht bevindt u zich in de handen van ervaren vliegartsen, zodat u ondanks de koorts veilig terug naar huis gebracht wordt. Vertrouw op onze jarenlange ervaring!

Neem contact met ons op

Wij staan dagelijks 24 uur per dag voor u klaar en geven u graag en kosteloos advies. Op verzoek berekenen wij de kosten van uw repatriëring zonder verplichting. Neem contact met ons op:

Terug naar het overzicht