Vliegen met hersenoedeem

Sommige ziektes openbaren zich pas als gevolg van een andere ziekte. Soms kunnen deze ziektes zelfs gevaarlijker zijn dan de veroorzakende of uitlokkende ziekte. Dit geldt ook voor het hersenoedeem.

Wat is een hersenoedeem?

In principe valt het begrip hersenoedeem onder drie verschillende classificaties, die wederom de oorzaak beschrijven. Zo is er het hersenoedeem als gevolg van geboorteletsel, of het hersenoedeem als gevolg van een trauma, waarbij over het algemeen beide oorzaken rechtstreeks een hersenoedeem veroorzaken en op basis van de situatie herkend worden. Deze situatie onderscheidt zich van een hersenoedeem dat zich vanwege een complicatie van pathologische processen ontwikkelt. De oorzaken kunnen talrijk zijn, zoals:

  • tumoren
  • vergiftigingen
  • ontstekingen
  • verwondingen aan het hoofd, bijv. een hersentrauma
  • operaties
  • gevolgen van een hartstilstand
  • gevolgen van hoogteziekte
  • gevolgen van een zware beroerte

Een hersenoedeem is een zwelling van de hersenen, waarbij vocht door de zogenaamde  bloed-hersenbarrière of de bloed-liquorbarrière in de hersenen dringt. Eigenlijk zijn het bloedvatenstelsel en het centrale zenuwstelsel van elkaar gescheiden. De hierboven genoemde oorzaken kunnen een beschadiging van deze barrières veroorzaken. Het vocht hoopt zich op in de hersenen en drukt op de verschillende gebieden van de hersenen, of kan de toevoer van bloed en zuurstof naar de hersenen beïnvloeden. Zo kunnen er symptomen optreden zoals bewustzijnsstoornissen, maar ook een stoornis van de vitale functies of de beïnvloeding van de motoriek. Eveneens kan er door de toegenomen druk in de hersenen vaak zware hoofdpijn optreden.

Als er een hersenoedeem door een arts wordt vastgesteld, bestaan er verschillende mogelijkheden om de patiënt te behandelen, afhankelijk van de grootte van het oedeem en de plaats ervan in de hersenen. Soms volstaat het om het bovenlichaam te verhogen en bepaalde osmotische geneesmiddelen toe te dienen. Het kan ook nodig zijn om een drain te plaatsen of zelfs een trepanatie (het openen van de schedel) uit te voeren.

Waarom is vliegen met een hersenoedeem problematisch?

Het zal vrij zelden voorkomen dat een persoon bij wie een hersenoedeem gediagnosticeerd werd, zelfstandig aan boord van een vliegtuig stapt. Over het algemeen volgt op de diagnose een stationaire behandeling. Zelfs wanneer het oedeem slechts van geringe omvang is en met medicijnen wordt behandeld, zal de arts de patiënt sterk afraden om te vliegen.

Het probleem dat zich tijdens een vliegreis kan voordoen, wordt veroorzaakt door een te geringe luchtdruk in de passagierscabine. Moderne lijnvliegtuigen beschikken over drukcabines waarbij de binnendruk bij een vlieghoogte van zo’n 10.000 m overeenkomt met een hoogte boven zeeniveau van 2.500 tot 3.000 m. Zonder een dergelijke drukcabine zouden alle passagiers zuurstofmaskers en een drukpak moeten dragen. De kunstmatig opgewekte luchtdruk van 2.500 tot 3.000 m boven de zeespiegel vormt voor een gezond persoon geen probleem.

Voor een persoon met een hersenoedeem kan al de geringe verlaging van de luchtdruk ten opzichte van de hogere luchtdruk, waarbij het oedeem ontstond, desastreuze gevolgen hebben. Als een patiënt met een hersenoedeem bijvoorbeeld in Amsterdam aan boord van een vliegtuig stapt, bedraagt de luftdruk daar zo’n 1.000 hPa of 98,7% van de luchtdruk op zeeniveau. Zodra het vliegtuig onderweg is, bedraagt de luchtdruk nog maar tussen 735 en 692 hPa of ongeveer 70 %. De luchtdruk verlaagt zich dus met bijna 19%. Het hersenoedeem zal zich dan uitzetten. Dit gebeurt weliswaar niet in dezelfde mate, omdat het menselijk lichaam zelf een soort drukpak is. Enkele millimeters zijn echter al voldoende om de druk op de hersenen zo te verhogen, dat de symptomen verergeren en de patiënt zich in levensgevaar bevindt.

Hoe kan een patiënt met een hersenoedeem over lange afstanden vervoerd worden?

Als een persoon tijdens een vakantie of zakenreis door een hersenoedeem wordt getroffen en de behandelende artsen een repatriëring uit het buitenland aanbevelen om de kans op genezing in een vertrouwde omgeving te vergroten, is een Sea Level Vlucht de enige optie.

Een Sea Level Vlucht is een vlucht met een speciaal uitgerust vliegtuig dat over een versterkte passagierscabine beschikt waarin een hogere luchtdruk kan worden opgewekt. In een normaal passagiersvliegtuig heerst in de cabine een luchtdruk die overeenkomt met ongeveer 2.500 tot 3.000 m boven zeeniveau. In een vliegtuig met een versterkte drukcabine heerst een luchtdruk die overeenkomt met een hoogte van 800 tot 900 m boven zeeniveau. Op deze manier kan voorkomen worden dat het hersenoedeem uitzet naar een grootte die acuut schadelijk is.

Daarnaast blijft het vliegtuig onder de gebruikelijke vlieghoogte, die wederom van de desbetreffende vliegroute afhangt. Er zijn verschillende ambulancevliegtuigen die met een geschikte drukcabine zijn uitgerust én die een actieradius hebben waarmee patiënten zelfs uit verafgelegen landen naar Nederland kunnen worden teruggebracht. Uiteraard beschikken deze vliegtuigen over de benodigde medische apparatuur en het medische personeel dat de patiënt tijdens de vlucht ter zijde staat.

Wie betaalt een dergelijke Sea Level Vlucht in een ambulance jet?

Het is altijd raadzaam om een reisverzekering af te sluiten voordat u naar het buitenland reist. Zelfs wanneer de reis slechts naar een aangrenzend land in Europa gaat, maar vooral voor langeafstandsvluchten. Bij de ziektekostenverzekering behoort een repatriëring niet tot het standaardpakket. Een reisverzekering kost over het algemeen niet meer dan een goede lunch. In noodgevallen is deze kleine investering echter meer dan de moeite waard. Een hersenoedeem kan iedereen treffen, en dat geldt helaas ook op reis.

Bij het afsluiten van een reisverzekering is het belangrijk dat een repatriëring gedekt wordt. Bovendien moet erop gelet worden, hoe de voorwaarden voor een repatriëring in de algemene voorwaarden van de polis geformuleerd zijn. De belangrijkste vraag is of de verzekeringsmaatschappij een repatriëring als medisch noodzakelijk of medisch zinvol beschouwt. Bij een repatriëring op basis van een medische noodzaak kan de verzekering de overname van de kosten voor de repatriëring eenvoudiger weigeren; als de medische standaard in het buitenland vergelijkbaar is met die van Nederland, is er namelijk geen sprake van een medische noodzaak. Als er in de algemene voorwaarden werd vastgelegd dat een repatriëring als medisch zinvol wordt beschouwd, kan de vergoeding van de kosten vrijwel niet ontzegd worden. Een behandeling in het thuisland is vrijwel altijd de betere optie voor het welzijn van de patiënt, ook wanneer de medische standaard hetzelfde is.

Wat kost een Sea Level Vlucht in een ambulance jet?

Een repatriëring vanuit het buitenland met een ambulancevliegtuig met versterkte drukcabine is een zeer individuele aangelegenheid. Bij de organisatie van een dergelijke vlucht moet met een groot aantal factoren rekening worden gehouden.

Er moeten veel vragen worden beantwoord en passende oplossingen worden gevonden. Zelden is er sprake van een standaardprocedure. Steeds weer opnieuw moet er op de actuele situatie worden ingespeeld. De zieke moet immers veilig van een ziekenhuisbed ergens ter wereld naar een ziekenhuisbed in het thuisland verplaatst worden. De vraag naar de kosten van een ambulancevlucht kan dan ook niet algemeen beantwoord worden. Eerst moet het specifieke geval worden besproken.

Tijdens een adviesgesprek met u behandelen we graag de belangrijkste punten, zoals de vliegroute, de medische situatie, het benodigde vliegtuig, de voorbereidingstijd en het aantal begeleiders.

Waarom is de Ambulancevlucht Centrale de juiste partner?

In het algemeen geldt: iets bijzonders te organiseren is eenvoudiger voor mensen die dit elke dag doen en jarenlange ervaring hebben. Dit is precies wat het team van de Ambulancevlucht Centrale onderscheidt. Het team heeft  een netwerk van partners en contacten opgebouwd dat zich over de hele wereld uitstrekt. Zo kan de Ambulancevlucht Centrale zaken via korte kanalen regelen, waarvoor een buitenstaander soms weken of maanden nodig heeft. In noodgevallen is er meestal niet zo veel tijd. De organisatie van een ambulancevlucht moet binnen slechts een paar dagen plaatsvinden. De Ambulancevlucht Centrale is dan ook de juiste partner om uw aanvraag succesvol te laten verlopen.

Terug naar het overzicht