Vliegen met anemie

Het vliegtuig is, gemeten naar de passagiersaantallen, het op één na veiligste vervoermiddel ter wereld. Op de eerste plaats staan liften, die echter een zeer beperkte bewegingsradius hebben. Vandaag de dag kan iedereen die dat wil met een lijnvliegtuig binnen ongeveer 60 uur de hele wereld rondvliegen. Dit is mogelijk omdat moderne passagiersvliegtuigen op een vlieghoogte van zo’n 10.000 m boven zeeniveau vliegen. Op deze hoogte is de luchtweerstand vanwege de dunne atmosfeer zo gering, dat met behulp van straalmotoren snelheden bereikt kunnen worden van zo’n 1.000 km/h. Een dunne atmosfeer betekent echter ook, dat er zich in de lucht veel minder zuurstof bevindt dan in de buurt van de aarde.

Vanzelfsprekend wordt de passagier in een widebody-vliegtuig niet werkelijk aan de atmosfeer blootgesteld die op 10 km hoogte boven de aarde heerst. Elk passagiersvliegtuig dat zulke hoogtes kan bereiken, beschikt over een drukcabinesysteem dat een atmosfeer met hogere luchtdruk en meer zuurstof creëert. Desondanks moeten vliegtuigontwerpers compromissen sluiten. Een drukcabine die een atmosfeer creëert die op een vlieghoogte van zo’n 10.000 m overeenkomt met zo’n 200 m boven zeeniveau, zou het vliegtuig te zwaar maken.

In werkelijkheid komt de atmosfeer in een vliegtuig dat ver boven de wolken door de lucht raast, ongeveer overeen met een hoogte van 2.500 tot 3.000 m. Gezonde personen hebben tijdens de vlucht meestal geen problemen. Tot ongeveer 4.000 m boven zeeniveau kan het lichaam het lagere zuurstofgehalte van de lucht door een verhoogde hartslag compenseren. Getrainde personen kunnen dit zelfs in nog veel hoger gelegen regio’s. Indien de persoon daarentegen aan anemie lijdt, kunnen er problemen ontstaan. Wij van de Ambulancevlucht Centrale organiseren speciale luchttransporten voor personen met anemie.

Wat is anemie?

Omdat een anemie-patiënt zeer bleek is, werd anemie vroeger ook wel bleekzucht genoemd. Een anemie is een afname van hemoglobine in het bloed, d.w.z. een zogenaamde bloedarmoede. Hemoglobine is een eiwit in de rode bloedcellen. Zuurstofmoleculen die door de ademhaling worden opgenomen, worden door hemoglobine gebonden, zodat ze via de bloedbaan de organen kunnen bereiken. Te weinig hemoglobine-eiwitten in het bloed veroorzaken dan ook een zuurstoftekort in het lichaam. Verschillende ziektes kunnen een tekort aan hemoglobine veroorzaken. Anemie is dus nooit een op zichzelf staande aandoening, maar altijd het gevolg van een andere ziekte.

Waarom is vliegen met anemie zo problematisch?

Zoals reeds vermeld, heerst er in normale passagiersvliegtuigen een atmosferische druk die overeenkomt met een hoogte van ca. 2.500 m boven zeeniveau. Het zuurstofgehalte in de lucht is met ongeveer 21% net zo hoog als in de buurt van de aarde, maar het lichaam kan vanwege de geringere luchtdruk niet meer zo veel zuurstof opnemen als normaal. De verzadiging in het bloed daalt van 98 % naar ongeveer 92 %.

Personen met bloedarmoede hebben sowieso al een lagere zuurstofverzadiging, waardoor er in het vliegtuig een kritiek zuurstoftekort ontstaat. De zeer droge lucht in het vliegtuig werkt dit ook nog eens in de hand. De lagere luchtvochtigheid veroorzaakt een uitzetting van de bloedvaten, met als gevolg een verhoogde behoefte aan zuurstof. Het hart van de anemiepatiënt probeert het tekort op te heffen door sneller te gaan kloppen. Ook de ademhalingsfrequentie neemt toe. Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat het ademhalingsstelsel of de bloedsomloop collabeert en kan er zelfs een hartstilstand optreden.

In het buitenland treedt plotseling anemie op, wat nu?

Wij tijdens een zakenreis of tijdens de vakantie ziek wordt of een ongeluk krijgt, kan onder bepaalde omstandigheden bloedarmoede krijgen. Mogelijke redenen zijn infecties of veel bloedverlies als gevolg van inwendige of uitwendige bloedingen. In een dergelijk geval zou de oorspronkelijk geplande terugreis in het passagiersvliegtuig een zeer hoog risico vormen.

Bij korte afstanden kan de terugreis in een ambulance plaatsvinden, maar voor middellange en lange afstanden is het vliegtuig de enige verstandige optie. Vliegen met anemie is dan alleen mogelijk in het kade van een zogenaamde Sea Level Vlucht.

Wat is een Sea Level Vlucht?

Patiënten met anemie stellen we een ambulance jet met een speciale drukcabine ter beschikking. Zelfs een langeafstandsvlucht behoort voor personen met bloedarmoede tot de mogelijkheden, omdat de druk in de cabine dankzij de drukcabine op grondniveau kan worden gehouden.  Ook wanneer het vliegtuig naar een hoogte van misschien wel 9.000 m stijgt, blijft de cabinedruk op het niveau van 600 tot 900 m boven zeeniveau.

Betaalt de verzekering een vlucht voor personen met anemie?

Over het algemeen is een bestaande anemie op de verblijfplaats het gevolg van een ongeval of ziekte. Zodra de behandelende artsen een vorm van anemie vastgesteld hebben, is de patiënt niet langer in staat om normaal te vliegen. Indien er voor het begin van de reis een reisverzekering met de mogelijkheid van een repatriëring werd afgesloten, kan de verzekering de kosten voor een Sea Level Vlucht in het ambulancevliegtuig vergoeden. De verzekeraar is dit echter niet verplicht wanneer op de verblijfplaats een gelijkwaardige medische behandeling mogelijk is, totdat de anemie is genezen.

Niettemin bestaat er een kans op vergoeding door de verzekeraar, namelijk als het een anemische ziekte met een zeer lange genezingsperiode betreft. Omdat de reisverzekering de kosten voor de behandeling in het buitenland vergoedt, heeft deze er belang bij om de behandelingsduur te verkorten of de patiënt terug te laten brengen zodat een andere instantie voor de kosten verantwoordelijk is (bijvoorbeeld de ziektekostenverzekeraar in het thuisland). De verzekering zal dus de kosten van het vervoer afwegen tegen de behandelingsduur. Deze beslissing neemt tijd in beslag.

Nadat wij de medische informatie hebben ontvangen, beraden wij van de Ambulancevlucht Centrale niet lang, maar organiseren uw ambulancevlucht in een mum van tijd, zodat u ondanks anemie snel en veilig kunt vliegen.

Wat kost een vlucht voor een persoon met anemie?

Het is niet zo eenvoudig om deze belangrijke vraag te beantwoorden. Eerst moet er duidelijkheid worden verschaft over bepaalde punten:

  • Aan welke vorm van anemie lijdt de patiënt en welke ziekte ligt eraan ten grondslag?
  • Zijn er verschillende vliegroutes mogelijk?
  • Hoe lang duurt de vlucht, afhankelijk van de gekozen route?
  • Zijn er tussenstops mogelijk of niet?

Alleen al uit deze vier vragen kunnen overige vragen resp. antwoorden afgeleid worden. Bijvoorbeeld het type vliegtuig dat gekozen wordt en hoe het medische personeel aan boord dient plaats te nemen om de patiënt optimaal te kunnen verzorgen. Bel ons simpelweg direct, zodat wij voor uw specifieke geval en op basis van de feiten een vrijblijvende offerte voor u kunnen opstellen.

Vliegen met anemie, georganiseerd door de Ambulancevlucht Centrale

Wij helpen u niet alleen bij de organisatie met een Sea Level Vlucht in een ambulance jet. Wij staan voor u klaar, van het vertrek in het buitenland tot de uiteindelijke aankomst in Nederland. Van ziekenhuisbed tot ziekenhuisbed. Bij onze service is ook de organisatie van een ambulancevoertuig inbegrepen, voor in het buitenland het transport naar de luchthaven en in Nederland van de luchthaven naar het ziekenhuis. Wij spreken alle talen en kennen vele landen als onze broekzak. Met onze contacten en ons netwerk zorgen we ervoor dat uw naaste ondanks anemie veilig en goed terugkeert.

Neem contact met ons op

Wij staan dagelijks 24 uur per dag voor u klaar en geven u graag en kosteloos advies. Op verzoek berekenen wij de kosten van uw repatriëring zonder verplichting. Neem contact met ons op:

Terug naar het overzicht