Veilige ambulancevlucht naar de hospice

Indien een persoon ongeneeslijk ziek wordt, streeft men er naar om de levenskwaliteit van de zieke zo lang mogelijk te behouden en de resterende tijd zo waardig mogelijk te laten verlopen. In dit geval zijn er verschillende hospice-instellingen, waar de zieken op de best mogelijke manier worden verzorgd. Ook de familieleden kunnen tijdens de moeilijke tijd in de hospice begeleid worden en ontvangen hier emotionele steun.

Elke terminaal zieke heeft recht op een plek in een hospice. De behandelende arts moet hiervoor een aanvraag stellen. De instellingen beschikken echter vaak over slechts enkele plaatsen, zodat het speciaal opgeleide verplegend personeel de patiënten de aandacht kan geven die zij nodig hebben. In totaal zijn er in Nederland zo’n 200 hospices. De regionale spreiding van de hospices is zeer ongelijk verdeeld. Terwijl er in Noord-Nederland vrij weinig hospices bestaan, bevinden zich er in het midden van het land aanzienlijk meer instellingen.

Als er in de nabijgelegen hospice geen vrije plaatsen meer zijn, kan de zieke in een andere hospice-instelling worden ondergebracht. Veel personen die in het buitenland wonen, willen de laatste jaren van hun leven in het vaderland doorbrengen. Hun familieleden kiezen dan soms voor een hospice in het vaderland.

Ongeneeslijk zieke personen hebben over het algemeen een uitgebreide medische begeleiding nodig. De patiënt dient ook tijdens het transport een uitmuntende zorg te ontvangen. Met een ambulancevlucht kan ook een ongeneeslijk zieke persoon veilig reizen.

Welke mogelijkheden zijn er bij het vervoer van ongeneeslijk zieken?

Voor het internationale transport van een ernstig zieke persoon komen er verschillende vervoersmiddelen in aanmerking:

  • ambulance
  • helikopter
  • ambulancevliegtuig
  • lijnvliegtuig

Een ambulance wordt over het algemeen ingezet om de patiënt naar het vliegveld te brengen en vervolgens van het bestemmingsvliegveld naar de hospice. Een reis uitsluitend per ambulance kan voor de patiënt een grote belasting vormen, omdat lange ritten met mogelijke verkeersopstoppingen het transport kunnen vertragen. Hierdoor zou de gezondheidstoestand van de zieke onnodig kunnen verslechteren.

Ook de helikopter is geen goede optie voor een langere transportroute: de geringe snelheid en het geringe bereik maken dit vervoersmiddel ongeschikt. Als ondersteunend vervoersmiddel wordt er van de helikopter echter, net als de ambulance, graag gebruik gemaakt.

De snelste en veiligste manier van vervoer is per ambulancevliegtuig en lijnvliegtuig, waarbij er ook tussen deze transportmiddelen verschillen bestaan.

Het lijnvliegtuig

Een lijnvliegtuig kan geschikt zijn voor het transport van een ernstig zieke persoon. Met toestemming van de luchtvaartmaatschappij kan er een zittend en liggend transport inclusief medische vluchtbegeleiding worden uitgevoerd. Er moet echter voor het transport per lijnvliegtuig een voorbereidingstijd van 1-2 dagen worden ingepland.

Deze tijd heeft de luchtvaartmaatschappij nodig voor de voorbereidingen, zoals de installatie van een stretcher of de beoordeling, of de patiënt daadwerkelijk geschikt om te vliegen is. Tijdens de vlucht beschermt een privacyscherm de zieke tegen de nieuwsgierige blikken van de andere passagiers. Als er een transport met meer privacy wordt gewenst, is het ambulancevliegtuig het optimale vervoersmiddel.

Het ambulancevliegtuig

Met een ambulancevliegtuig kunnen ongeneeslijk zieke personen snel en veilig getransporteerd worden. De uitrusting van de ambulance jet is vergelijkbaar met die van een intensive care. De ervaren vliegarts kan de patiënt tijdens de vlucht de best mogelijke zorg geven.

De familieleden willen de zieke vaak zo lang mogelijk begeleiden en hem of haar bijstaan. In de meeste gevallen is dit ook tijdens de ambulancevlucht mogelijk. Afhankelijk van het type vliegtuig kan normaliter een begeleider de patiënt ter zijde staan.

In tegenstelling tot een lijnvliegtuig kan een ambulancevliegtuig, dankzij de geringe grootte, ook op kleinere luchthavens landen. Dit heeft als voordeel dat de patiënt in de onmiddellijke nabijheid van de hospice kan landen, zodat er onnodig lange transporten over land worden vermeden, wat een extra belasting zou vormen.

Hoe hoog zijn de kosten voor het transport naar de hospice?

Het is niet mogelijk om vooraf een algemeen antwoord te geven op de vraag hoe hoog de kosten voor het transport naar een hospice zijn. Verschillende factoren spelen een rol bij de totstandkoming van de prijs:

  • het transportmiddel
  • de vliegroute
  • de gezondheidstoestand van de patiënt
  • het aantal begeleiders
  • de spoedeisendheid van het transport

Wij bespreken uw individuele geval graag in een persoonlijk gesprek en stellen indien gewenst een vrijblijvende offerte voor u op.

De Ambulancevlucht Centrale, de beste partner voor uw ziekenvervoer

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van ziekentransporten via de lucht kunnen wij binnen de kortst mogelijk tijd een transport organiseren. Om u zo veel mogelijk te ontlasten, nemen wij indien gewenst ook graag de communicatie met de behandelende artsen op ons. Indien de hospice zich in het buitenland bevindt, kan ons internationale team vanzelfsprekend contact opnemen met de buitenlandse instanties.

Wij helpen u graag in deze moeilijke tijd en zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar.

Terug naar het overzicht