Risico’s van een ambulancevlucht

Vooropgesteld: een ambulancevlucht is een zeer veilige mogelijkheid om een patiënt te vervoeren. De moderne medische apparatuur van een ambulance jet maakt zorg mogelijk die vergelijkbaar is met de intensive care unit van een ziekenhuis. Bovendien vindt er tijdens de vlucht vrijwel altijd een een-op-een verzorging door een gespecialiseerde vliegarts plaats, die wordt geassisteerd door een paramedicus of een verpleger.

Op deze manier kunnen zelfs veel ernstig zieke patiënten met de grootst mogelijke veiligheid worden vervoerd. En omdat er vóór de ambulancevlucht een nauwgezet onderzoek naar de vervoerbaarheid van de patiënt plaatsvindt, wordt deze niet getransporteerd indien een ambulancevlucht te gevaarlijk is.

Een dergelijke vlucht brengt echter altijd bepaalde risico’s met zich mee. Wij willen u over de onzekere factoren zo goed mogelijk informeren.

Misleidende medische documentatie

Sommige ziekenhuizen zijn blij dat ze van een bepaalde patiënt af zijn, wanneer zijn behandeling en de zorg een te grote uitdaging vormen. In individuele gevallen komt het voor, dat de behandelende artsen de medische documentatie verfraaien of relevante informatie weglaten. Soms is het medisch personeel ook ontvankelijk voor de wens van de familieleden om de patiënt te verplaatsen. De gezondheidstoestand van de patiënt wordt daarom positiever beschreven dan deze in werkelijkheid is.

De medische documentatie vormt echter de basis waarop onze artsen vaststellen of de patiënt mee aan boord kan. Een misleidende medische documentatie kan ertoe leiden, dat een patiëntentransport wordt voorbereid die met het oog op de gezondheid niet gerechtvaardigd is.

Vanzelfsprekend voert ons team van artsen nog een visuele controle bij de patiënt ter plaatse uit, voordat het transport start. Vaak wordt er hier vastgesteld dat de patiënt niet vervoerd kan worden en wordt de planning stopgezet. Dit is het beste scenario voor de patiënt, want hierdoor ontstaan er ‘slechts’ aanzienlijke kosten. Het kan echter ook gebeuren, dat het verschil tussen de medische documenten en de realiteit bij een lichamelijk onderzoek niet merkbaar is. In dit geval bestaat er een beduidend hoger risico op ernstige complicaties tijdens de vlucht.

Plotselinge veranderingen in de gezondheidstoestand

Ook wanneer de medische documentatie compleet en inhoudelijk correct is, vormt zij toch slechts een momentopname. In het ideale geval wordt de ambulancevlucht nog op dezelfde dag of de dag erna uitgevoerd, zodat de informatie nog zeer actueel is. Ook hier kan de gezondheidstoestand van de patiënt zich echter zeer plotseling verslechteren, waardoor de medische documentatie niet meer met de feiten overeenkomt.

In dergelijke gevallen valt de verslechtering van de gezondheid meestal nog op voordat de patiënt aan boord gaat. Indien de verandering weliswaar ernstig, maar niet direct zichtbaar is, kunnen er tijdens de vlucht problemen optreden.

Ontbrekende medewerking van de patiënt

Een patiënt moet zelf beslissen of hij/zij al dan niet een transport met een ambulancevliegtuig wenst. Indien de patiënt van zorg afhankelijk is, neemt de verzorger de beslissing. Onze patiënten zijn over het algemeen erg blij dat ze getransporteerd kunnen worden. Er doen zich hier vrijwel nooit problemen voor.

In individuele gevallen kan het echter gebeuren dat een patiënt die helder van geest is, van mening verandert en onze medici meedeelt dat hij toch niet overgeplaatst wil worden. In dat geval respecteren we zijn wens en breken wij de actie af.

Bij patiënten van wie de verzorger het besluit neemt, is een positieve houding betreffende het transport eveneens van voordeel. Indien de patiënt tijdens het ziekentransport niet meewerkt en geen hulp door het medische team toestaat, neemt het risico op complicaties tijdens de ambulancevlucht toe.

Resterend risico

Zelfs bij een perfect voorbereide ambulancevlucht, waarbij alle betrokkenen samenwerken, bestaat er een minimaal resterend risico. Een transport betekent altijd een zekere mate van belasting voor de patiënt. Hoewel we alles in het werk stellen om deze belasting zo gering mogelijk te houden, kan de gezondheidstoestand van de patiënt in bepaalde gevallen negatief beïnvloed worden. Dankzij de ervaring van onze artsen en de medische uitrusting aan boord kunnen we ook in dergelijke gevallen meestal nog ingrijpen en de patiënt weer stabiliseren. Dergelijke complicaties kunnen we echter niet 100% uitsluiten.

Neem contact met ons op

Wij staan dagelijks 24 uur per dag voor u klaar en geven u graag en kosteloos advies. Op verzoek berekenen wij de kosten van uw repatriëring zonder verplichting. Neem contact met ons op:

Terug naar het overzicht