Medische documentatie voor ambulancevluchten

Bij de meeste ambulancevluchten moet alles zeer snel gaan. Ook wanneer de transporteerbaarheid van de patiënt is vastgesteld, moeten vele vragen in korte tijd beantwoord worden. Natuurlijk moet beslist worden, welke medicijnen en welke uitrusting nodig zullen zijn, welke type ambulance de patiënt naar het ambulancevliegtuig brengt en nog veel meer.

Om de voor de beantwoording van alle vragen noodzakelijke informatie te verkrijgen, kan een telefoongesprek onder artsen behulpzaam zijn. Duidelijk beter en sneller (en meestal ook al beschikbaar) is een schriftelijk medisch document, dat de gezondheidstoestand beschrijft.

Medische documentatie: niet altijd noodzakelijk

Medische berichten, artsberichten, patiënten statussen, diverse onderzoeksrapporten enzovoorts behoren tot de documenten, die voor de planning van een ambulancevlucht nodig kunnen zijn. Wanneer niets dergelijks beschikbaar is, stellen wij u graag formulieren ter beschikking, die met gegevens betreffende de diagnose en de medicatie van de patiënt moeten worden ingevuld. Ook de taal van het bericht speelt voor ons geen rol: onze veeltalige repatriëringsdienst beheerst de meeste talen en kan de documentatie in de meeste gevallen lezen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn dergelijke documenten niet absoluut noodzakelijk. Bij kleine verwondingen of eenvoudige diagnoses is vaak de informatie van familieleden al voldoende. Dat betekent: wacht alstublieft niet, totdat u een brief van een arts in handen heeft, maar neemt u zo snel mogelijk contact met ons op, zodat wij uw repatriëring kunnen voorbereiden.

Informatie betreffende de transporteerbaarheid

Vaak vindt u in de berichten een oordeel van een arts of de patiënt in staat is om te vliegen (fit to fly), dat wij echter in twijfel trekken. Daarom is het niet echt noodzakelijk, dat de in het bericht vermeld wordt of de artsen in het ziekenhuis van verblijf van mening zijn dat de patiënt vervoerd mag worden. Vele artsen in ziekenhuisen, vooral in zuidelijke landen, voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor het verblijf van de patiënt in de kliniek, maar ook voor het ziekentransport na ontslag van de patiënt. Niet alle ziekenhuisartsen hebben een goed beeld van de mogelijkheden van medische verzorging in de lucht. Daarom pleiten ze preventief tegen de transporteerbaarheid en beveiligen zichzelf daarmee.

Echter is deze extreme voorzichtigheid vaak niet noodzakelijk: allereerst dragen uitsluitend de begeleidende vluchtartsen de verantwoordelijkheid voor een ambulancevlucht. Zij hebben jarenlange ervaring op het gebied van ziekentransporten in een vliegtuig, zodat ze ook de transporteerbaarheid van een patiënt het nauwkeurig kunnen beoordelen. Ten tweede maakt de uitgebreide intensive-care uitrusting aan boord van een ambulancevliegtuig het mogelijk, ook patiënten die in minder goede gezondheid verkeren onder hooggekwalificeerde medische verzorging veilig te vervoeren.

Zelfs wanneer u of uw familieleden door het ziekenhuispersoneel in het buitenland als niet transporteerbaar wordt ingeschaald, adviseren wij u, contact met ons op te nemen. Onze vluchtartsen beoordelen graag het medisch bericht en controleren gratis de verklaring over de transporteerbaarheid zorgvuldig. Indien onze experts tot een andere inschatting zouden komen als  in het medisch rapport is vermeld, dan zullen zij een arts-tot-arts gesprek met de behandelende kliniek voeren. Deze eenvoudige maatregel is in de meeste gevallen voldoende, om de situatie te verduidelijken en met de planning van uw ambulancevlucht te kunnen beginnen.

Neem contact met ons op

Als u nog verdere vragen betreffende de noodzaak van medische documenten of betreffende de transporteerbaarheid van een patiënt heeft, neemt u dan graag dagelijks 24/7 contact met ons op. Ook betreffende alle andere vragen omtrent repatriëringen adviseren wij u graag.

Neem contact met ons op:

Terug naar het overzicht