Fit to fly?

Wanneer moet gecontroleerd worden of de patiënt in staat is om te vliegen is?

In geval van acute ziekte, bij chronische gezondheidsproblemen of tijdens een zwangerschap rijst er vaak de vraag of een reiziger in staat is om te vliegen. Voordat de persoon als ‘fit to fly’ wordt beoordeeld, moet de medische situatie van de passagier zorgvuldig gecontroleerd worden. Maar wie is verantwoordelijk voor deze controle? En welke ziektes veroorzaken bijzonder vaak problemen? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.

Fit to fly in een lijnvliegtuig

Een lijnvliegtuig bereikt in de meeste gevallen een vlieghoogte van meer dan 12.000 meter. Buiten het vliegtuig is de lucht op deze hoogte zeer ijl. Binnen de passagierscabine wordt de luchtdruk technisch aangepast, maar komt desondanks overeen met de drukverhoudingen op een bergtop van 2.400 meter hoogte. Voor gezonde reizigers vormt dit geen probleem.

Als de reiziger daarentegen ziek is of verzwakt, kunnen er complicaties bij de gezondheid optreden: De lucht in het vliegtuig, die minder zuurstof bevat, kan een negatief effect hebben op een passagier met een longziekte. Bovendien zorgen de drukverhoudingen in het vliegtuig ervoor, dat de ingesloten lucht in het lichaam zich uitzet, wat bij sommige medische aandoeningen beslist moet worden vermeden. Zware besmettelijke ziekten, diverse psychische problemen en recente operaties kunnen tot gevolg hebben dat de patiënt niet geschikt wordt geacht om te vliegen.

In acute situaties moet er rekening mee worden gehouden, dat de medische zorg in het lijnvliegtuig voor ernstig zieke patiënten vaak niet voldoende is. De patiënt kan weliswaar samen met een medische vluchtbegeleider reizen, die een medische nooduitrusting bij zich heeft. Ook de installatie van een stretcher is in bepaalde gevallen mogelijk om een liggend vervoer mogelijk te maken. Met name voor intensive care-patiënten is dit echter geenszins voldoende.

Wie beslist?

De definitieve beslissing, of de patiënt fit to fly is, ligt niet bij de behandelde arts of de huisarts van de patiënt. Deze kan slechts verklaren of de patiënt volgens hem in staat is om te vliegen. De luchtvaartmaatschappij heeft het laatste woord, en is hierbij niet gebonden aan de inschatting van de arts.

Het wordt bij zieke reizigers dan ook ten zeerste aangeraden om al vooraf contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij, om te bepalen of iemand fit to fly is. Hiervoor heeft de medische dienst van de airline schriftelijke informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt nodig. Deze informatie moet meestal in een speciaal formulier worden ingevuld. Op basis hiervan wordt met een verwerkingstijd van 1-2 dagen de beslissing genomen of de patiënt mee aan boord kan. Elke luchtvaartmaatschappij volgt in dit verband haar eigen richtlijnen.

Ook deze inschatting is echter niet bindend. Als de toestand van de patiënt op de dag van de vlucht verschilt van de vooraf beschreven toestand, kan de gezagvoerder de toegang tot de vlucht ontzeggen. Bij zijn beslissing staat het welzijn van zijn passagiers voorop - met inbegrip van de zieke passagier. Er bestaat dus geen wettelijke aanspraak op het meenemen van de patiënt.

Medisch begeleide lijnvlucht

In veel gevallen is een patiënt weliswaar fit to fly voor een transport in een lijnvliegtuig, maar heeft hij ook tijdens de vlucht medische ondersteuning nodig. Onder deze omstandigheden kan de patiënt worden bijgestaan door een medische vluchtbegeleider - meestal een arts of paramedicus. Als de patiënt kan zitten, reist hij normaliter in de Business Class. Dankzij het extra comfort kan hij comfortabeler en dus voorzichtiger getransporteerd worden. Bovendien heeft de medische vluchtbegeleider meer ruimte om te bewegen en in te grijpen, wanneer dit nodig is.

Als de patiënt alleen liggend kan worden vervoerd, moet er een speciale stretcher in het vliegtuig gemonteerd worden. Terwijl de zieke passagier door een privacygordijn van de andere passagiers afgescheiden wordt, kan hij comfortabel liggen. De medische vluchtbegeleider zorgt ondertussen voor zijn welzijn. Veel luchtvaartmaatschappijen worden afgeschrikt door de moeite, die de plaatsing van een stretcher met zich meebrengt. De stretcher wordt daarom meestal alleen op langeafstandsvluchten gebruikt.

Fit to fly in een ambulancevliegtuig

Een ambulancevliegtuig kan veel patiënten ook dan nog vervoeren, als een transport met een lijnvliegtuig uitgesloten is. Er moeten dus aan minder voorwaarden worden voldaan, om als fit to fly te gelden. Dankzij de intensive care-apparatuur aan boord kunnen zelfs ernstig zieke passagiers nog veilig worden vervoerd. Bovendien bevindt zich de patiënt uitsluitend in het gezelschap van deskundig medisch personeel - en niet van andere passagiers als buitenstaanders, die beschermd moeten worden tegen een besmetting.

Tot slot kan de cabinedruk in een ambulancevliegtuig indien nodig zo worden aangepast, dat er geen gevolgen zijn voor de gezondheid van de patiënt. Hiervoor wordt een zogenaamde Sea Level Vlucht uitgevoerd, waarbij de cabinedruk door technische maatregelen en een verlaagde vlieghoogte op grondniveau kan worden gehouden.

Wie beslist?

Ook bij een ziekentransport in een ambulancevliegtuig is het niet doorslaggevend, of de huisarts of de behandelende arts op de verblijfplaats de patiënt als fit to fly inschat. Vaak kennen zij de mogelijkheden aan boord van een ambulancevliegtuig niet goed genoeg om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Sommige artsen laten zich ook door economische overwegingen leiden en weigeren de vlucht omdat ze zelf de behandeling willen voortzetten. Een dergelijke beslissing is echter niet bindend.

Alleen de begeleidende vluchtarts beslist, of een patiënt fit to fly is. De vluchtarts neemt tenslotte ook de medische verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het ziekentransport per vliegtuig op zich. Dankzij zijn specialisatie als vluchtarts en jarenlange praktijkervaring kan hij het beste inschatten of een patiënt geschikt is voor vervoer.

Repatriëring in een ambulancevliegtuig

Een repatriëring in een ambulancevliegtuig kan flexibel worden georganiseerd. Deze gespecialiseerde machines kunnen tenslotte ook landen op regionale luchthavens en staan dus dicht in de buurt van de patiënt gereed. Vaak kunnen ambulancevliegtuigen nog op dezelfde of op de volgende dag een transportvlucht verzorgen.

Aan boord treft de patiënt omstandigheden aan die hij ook op een moderne intensive care kan verwachten. De uitrusting van het ambulancevliegtuig kan daarbij optimaal worden aangepast aan het ziektebeeld van de patiënt. Voor de medische zorg is een ervaren, op elkaar ingespeeld team verantwoordelijk, bestaande uit een vluchtarts en een paramedicus. Ambulancevliegtuigen worden voornamelijk op internationale vluchten ingezet. Meestal moet er een repatriëring uit het buitenland worden uitgevoerd. In andere gevallen wenst de patiënt een ziekentransport naar het buitenland om daar te worden behandeld door ‘s werelds beste artsen op het betreffende gebied.

Uw betrouwbare partner voor ambulancevluchten

Als u een vlucht met medische zorg nodig heeft, zijn wij uw betrouwbare partner. Ons ervaren team adviseert u graag over uw mogelijkheden. Onze medische afdeling zal aan de hand van de medische documentatie controleren, of en onder welke omstandigheden een patiënt fit to fly is. Uw ambulancevlucht organiseren we snel en betrouwbaar - inclusief het benodigde grondtransport dankzij onze ‘bed-tot-bed service’.

Neem contact met ons op

Wij staan dagelijks 24 uur per dag voor u klaar en geven u graag en kosteloos advies. Op verzoek berekenen wij de kosten van uw repatriëring zonder verplichting. Neem contact met ons op:

Terug naar het overzicht