De voorwaarden voor een repatriëring

Onder welke voorwaarden is een repatriëring mogelijk? Dit is waarschijnlijk een vraag die zich veel patiënten stellen, die tijdens een verblijf in het buitenland ernstig ziek geworden zijn of een ongeluk hebben gehad. Afhankelijk van de situatie spelen verschillende aspecten een rol: Medische voorwaarden bepalen of het transport kan worden uitgevoerd. Maar net zo belangrijk zijn voor sommige patiënten de voorwaarden waaronder een verzekeraar de kosten van de repatriëring dekt. Tenslotte moet eventueel aan organisatorische voorwaarden voldaan worden. Al deze vragen lichten wij voor u toe.

Arzt schreibt auf Klemmbrett

De medische voorwaarden voor een repatriëring

Een basisvoorwaarde voor elke repatriëring is, dat de patiënt in staat is om vervoerd te worden. Bij ambulancevluchten wordt dit vaak ook ‘fit-to-fly’ genoemd. Oftewel: de gezondheidstoestand van de patiënt moet een veilig transport toestaan. Bij een repatriëring in een ambulancevliegtuig of helikopter is dit vrijwel altijd het geval. Bij een ziekentransport in een lijnvliegtuig hangt de uitvoering van de vlucht samen met uitgebreidere medische voorwaarden.

Repatriëring in een ambulancevliegtuig of helikopter

Zowel een ambulancevliegtuig als een helikopter bieden een medische uitrusting die niet onder doet voor de uitrusting van een moderne intensive care. Omdat een gespecialiseerde medicus de vlucht begeleidt, wordt de gezondheid van de patiënt altijd in de gaten gehouden. Zo is ook voor veel intensive care-patiënten een veilige repatriëring mogelijk.

Zelfs als de verandering van de luchtdruk tijdens een normale vlucht gezondheidsproblemen zou veroorzaken (bijv. bij pneumothorax, bloedarmoede of een zware longontsteking), kan een patiëntenvervoer in een ambulancevliegtuig of helikopter zonder problemen worden uitgevoerd. Een helikopter vliegt namelijk sowieso zo laag dat er geen relevante veranderingen van de luchtdruk optreden. In een ambulancevliegtuig daarentegen kan via technische maatregelen de cabinedruk worden aangepast aan ground-level. Een dergelijke Sea Level Vlucht maakt een probleemloos transport mogelijk van patiënten waarvan de toestand zich bij een geringe luchtdruk zou verslechteren.

In de praktijk wordt bij ernstig zieke patiënten meestal een ambulancevliegtuig ingezet. Het bereik van een helikopter is aanzienlijk kleiner, zodat hij meestal voor zeer korte afstanden wordt ingezet.

Repatriëring per ambulance

Ook in een ambulance is moderne medische apparatuur standaard. Daardoor zijn ook hier veel ziekentransporten mogelijk. De duur van het transport is echter een belangrijke factor. Aangezien een repatriëring over de weg duidelijk langer duurt dan het vervoer door de lucht, wordt de patiënt aan een hogere belasting blootgesteld. Ernstig zieke intensive care-patiënten worden dan ook bij voorkeur met een ambulancevliegtuig of helikopter getransporteerd.

Repatriëring per lijnvliegtuig

Voor de uitvoering van een retourtransport in een lijnvliegtuig gelden aanvullende voorwaarden. Hier behoudt zich de luchtvaartmaatschappij het recht voor, om de gezondheidstoestand van de patiënt nauwkeurig te controleren en het transport te weigeren als er gevaar bestaat voor de patiënt of de andere passagiers. Daarom komen alleen patiënten met een stabiele gezondheidstoestand voor een repatriëring per lijnvliegtuig in aanmerking - ofwel liggend op een stretcher ofwel zittend in de business class.

Overige voorwaarden voor een repatriëring per lijnvliegtuig zijn:

  • De repatriëring moet via een directe vlucht plaatsvinden, omdat het nauwelijks mogelijk is om het patiëntentransport via een verbinding met een overstap goed te coördineren. Bovendien vormt het overstappen een te grote belasting voor de patiënt.
  • Het betreft een middellange- of langeafstandsvlucht: Op korte afstanden vertrekt het vliegtuig meestal zo snel weer in de tegenovergestelde richting dat er geen stretcher kan worden geïnstalleerd. Omdat de business class op korteafstandsvluchten vaak bestaat uit normale rijen zitplaatsen, waarbij de middelste zitplaats vrij blijft, ontbreekt ook bij een zittend ziekenvervoer in veel gevallen de benodigde beweegruimte voor het medische personeel.
  • Voor het patiëntentransport is een planningstijd van 1 tot 2 dagen nodig. De luchtvaartmaatschappij benut deze tijd om te besluiten of de patiënt mee aan boord kan.

Voorwaarden voor kostendekking door de verzekeraar

Bij de uitvoering van een repatriëring spelen voor veel patiënten niet alleen gezondheidsaspecten een rol, maar ook financiële aspecten. De patiënten hopen dat hun verzekeraar de kosten compleet of tenminste een deel ervan dekt. Dit is echter vaak gekoppeld aan voorwaarden die in de verzekeringspolis zijn vastgelegd.

In de eerste plaats is het belangrijk dat er een geldige reisverzekering werd afgesloten. Wie zijn hoop heeft gevestigd op de wettelijke zorgverzekeraar, staat een teleurstelling te wachten: een repatriëring wordt hier niet vergoed.

Maar ook een reisverzekering vergoedt niet blindelings elke repatriëring. Afhankelijk van de exacte voorwaarden van de verzekering worden de kosten in medisch zinvolle of zelfs alleen in medisch noodzakelijke gevallen overgenomen. Een repatriëring geldt als medisch zinvol als er thuis betere behandelingsresultaten zijn te verwachten dan op de plaats van verblijf. Dit is meestal alleen al het geval omdat de vertrouwde omgeving een positieve invloed op het herstelproces kan hebben.

Voorwaarde voor een medisch noodzakelijke repatriëring vanuit het buitenland is echter wel, dat een passende behandeling in het land van verblijf niet mogelijk is. Dit komt niet zo vaak meer voor. De gezondheidszorg in veel landen is inmiddels zo ver gevorderd, dat de meeste ziekten en verwondingen in principe behandeld kunnen worden. De kwaliteit van de behandeling ligt echter vaak beduidend onder de normen die de patiënt van thuis gewend is. Toch is het op basis van de polis, die een medische noodzaak voor de repatriëring voorschrijft, vaak mogelijk om de verzekerden in geval van nood de overname van de kosten te weigeren.

Belangrijk: Ook wanneer de verzekeraar weigert om de kosten te vergoeden, is een repatriëring in het overgrote deel van de gevallen toch mogelijk. Neem contact met ons op, wij lichten graag de mogelijkheden toe.

De organisatorische voorwaarden voor een repatriëring

De organisatorische voorwaarden van een repatriëring zijn uiterst overzichtelijk, indien u samenwerkt met een ervaren partner als de Ambulancevlucht Centrale: Net als bij elke internationale reis heeft u een geldig paspoort nodig. Voor veel routes is zelfs een identiteitskaart voldoende. Daarnaast hebt u de bevestiging van een Nederlands ziekenhuis nodig, dat u daar opgenomen gaat worden. Als u nog geen ziekenhuis heeft gevonden, nemen wij graag de zoektocht naar een geschikt ziekenhuis voor u over.

Ook voor alle overige zaken kunt u erop rekenen, dat wij u organisatorisch compleet ontlasten. Wij bieden u de complete repatriëring van A tot Z aan, zodat u nauwelijks hoeft na te denken over de organisatorische vereisten.

Neem contact met ons op

Wij staan dagelijks 24 uur per dag voor u klaar en geven u graag en kosteloos advies. Op verzoek berekenen wij de kosten van uw repatriëring zonder verplichting. Neem contact met ons op:

Terug naar het overzicht