Hier staan we voor

Verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid

Met elk patiëntenvervoer dat we uitvoeren nemen we verantwoordelijkheid – voor het leven dat ons is toevertrouwd en dat de familieleden van de patiënt ook in moeilijke tijden met de zekerheid van een sterke hulp aan hun zijde met een gerust hart kunnen slapen.
Maar ook in ons bedrijf nemen we elke dag verantwoordelijkheid: voor onze medewerkers en hun gezinnen, onze zakenpartners en onze omgeving.

Betrouwbaarheid en analytisch denken in de crisissituaties waarin onze klanten zich vaak bevinden zijn onze stelregels. Alleen zo kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen en voldoen aan de eisen die onze klanten en wijzelf aan ons werk stellen. Daarom handelen wij dagelijks volgens de ISO 9001-normen.

Eerlijkheid en integriteit

"Eerlijkheid duurt het langst" – daar zijn we van uit de grond van ons hart van overtuigd. We zijn ons ervan bewust dat onze klanten zich vaak in emotionele situaties bevinden die het uiterste van hen vergen. Juist daarom hechten wij waarde aan eerlijke communicatie zonder dingen te verdoezelen en zonder beloften te doen waarvan we weten dat we ze niet kunnen waarmaken. Op het juiste moment nee kunnen zeggen is een pluspunt voor de patiënt en geen nadeel. Daarom gelden bij ons de volgende communicatieregels:

  • Wij houden ons aan ons woord.
  • Wij staan voor open en eerlijke communicatie.
  • Wij hanteren transparante prijzen – zonder kleine lettertjes en zonder verborgen kosten.
  • Wij bieden alleen diensten aan waarvan we ook voor onze eigen familieleden gebruik zouden maken.

Gelijkheid en diversiteit

Voor ons is het vanzelfsprekend dat iedere patiënt recht heeft op de best mogelijke medische zorg. Daarom hanteren we dezelfde hoge standaard voor alle patiënten, ongeacht hun afkomst, religie, politieke overtuiging of geslacht.

Ook behandelen we alle medewerkers gelijk en bevorderen we bewust de diversiteit binnen ons bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat elk lid van ons internationale team iets kan leren van de verschillende achtergronden van zijn collega's en dat dit ons helpt om bij elke ambulancevlucht de patiënt centraal te stellen, ongeacht welk land de patiënt zich bevindt of waar hij naar toe moet.