Medische vluchtbegeleiding

Voor mobiele patiënten zonder acuut ziektebeeld, die bijvoorbeeld door eerdere aandoeningen alleen medisch begeleid kunnen vliegen, bieden wij een medische begeleiding aan.

Hierbij wordt een passende gespecialiseerde arts of reddingsassistent ter beschikking gesteld, die de patiënt tijdens de gehele vluchtroute begeleidt en zich steeds dichtbij hem of haar ophoudt. Daardoor kan de vluchtarts snel ingrijpen wanneer de toestand van de patiënt verschlechtert. De meegebrachte EHBO-uitrusting stelt het begeleidende medische personeel in staat indien nodig de patiënt eerste hulp te verlenen. 

Medisch begeleide vluchten worden meestal in de business class uitgevoerd, maar kunnen ook in de economy class worden gerealiseerd. Door een arts begeleidde vluchten zijn vooral attractief voor zwakke, maar nog mobiele patiënten, die op hun reis niet door een familielid of een andere referentiepersoon kunnen worden begeleid.

Bij de keuze van de begeleidende arts letten wij er op dat, naast de vaktypische kwalificering, de patiënt en arts bij elkaar passen. Het psychisch welzijn van de patiënt is, vooral bij langeafstandsvluchten, een essentieel bestanddeel van een geslaagd patiëntentransport door de lucht.