Internationale service

Tolken

Indien nodig begeleidt een tolk u bij alle gesprekken met de artsen, of staat u terzijde bij het dagelijks contact met het personeel van de kliniek. Beëdigde vertalers regelen voor u graag de precieze vertaling van medische en andere documenten naar de betreffende taal.

Assistentie bij het inreizen (VISA)

Voor patiënten en hun gezinsleden uit het buiteneuropese buitenland ontstaat vóór een reis naar de EU snel de vraag of men hiervoor een visum nodig heeft. Mochten patiënt of begeleidende personen geen correct visum bezitten, kunnen wij de verstrekking van een speciale inreisvergunning organiseren.

Ook in noodvallen, waarin het op elke minuut aankomt, organiseren wij voor u een noodvisum en maken zo een snelle inreis mogelijk.

Contact met klinieken

Naast het aan de acute gezondheidstoestand van de patiënt aangepaste ziekenvervoer per vliegtuig organiseren wij desgewenst ook graag het complete oponthoud in Nederland en assisteren bij de keuze van een geschikte gespecialiseerde kliniek voor de medische behandeling van de patiënt.