Bed-tot-bed verpleging

Om een ziekenvervoer met maximaal comfort voor de patiënt te bereiken, leveren wij u graag het complete patiëntentransport.

Naast de terbeschikkingstelling van een ambulancevlucht zorgen wij in het kader van onze omvangrijke "bed-tot-bed" service ook voor de complete service op de grond en coördineren alle noodzakelijke ambulanceritten met geschikte ambulances.

Daardoor wordt tijdens het gehele transport de hoogste kwaliteit en een probleemloos verloop van het ziekenvervoer gewaarborgd. Mochten er door de weersomstandigheden, of door andere externe factoren, veranderingen bij de vlucht ontstaan, reageren wij snel en in direct contact met de verkeersleiding op de grond. Hierdoor verhinderen we vermoeiende wachttijden en garanderen we een comfortabel transport van de patiënt.

Profiteer ook van onze langjarige ervaring bij internationale ambulancevluchten, die ons in staat stelt u op elk willekeurig moment een aan uw individuele behoeften aangepast patiëntenvervoer ter beschikking te stellen.

Uw voordelen:

  • Maximaal comfort voor de patiënt
  • Wij bieden snelle en onbureaucratische hulp
  • De complete transfer in eigen regie zorgt voor de hoogste kwaliteit en reduceert de kosten
  • Transparante prijsvorming, geen verborgen kosten
  • Langjarige ervaring met internationaal ziekenvervoer 
  • Op de plaats van bestemming transfers naar klinieken, sanatoria, en privé onderkomen mogelijk