Stoffelijke overschotten en doodskisten

Wereldwijde transport van doodskisten en de overdracht van stoffelijke overschotten per vliegtuig vereist veel ervaring en intuïtie. De Ambulancevlucht-Centrale is de betrouwbare partner als het erom gaat een overledenen veilig en snel voor de begrafenis terug naar het thuisland te brengen.

Daarbij zijn vele factoren onmisbaar voor een probleemloos transport per vliegtuig van de doodskist: Naast de opstelling van een internationale akte van overlijden en de internationale lijkenpas, moeten er talrijke formaliteiten voor douane en transportrecht worden vrijgegeven en aan de strenge eisen met betrekking tot de transporteenheid worden voldaan.

Voor de nabestaanden die door het verlies van een dierbaar familielid en de rouw zwaar zijn getroffen, vormen deze regelingen een extra belasting. De overdrachtsspecialisten van de Ambulancevlucht-Centrale zorgen voor de complete organisatie van het wereldwijde transport van doodskisten en de overdracht van lijken, inclusief het bezorgen van benodigde wettelijke voorgeschreven documenten, die aan alle wettelijke voorschriften voldoen.