Medische evacuatie

Bij technische, biologische of medische catastrofen is snelle hulp noodzakelijk, om de schade voor de bevolking zo gering mogelijk te houden. Onze internationale, 24 uur bezette centrale, evenals ons beproefde partnernetwerk stellen ons in staat, bij gebeurtenissen met grote schade zeer snelle hulp te verlenen.

Naast preventieve evacuatievluchten voor uw gezinsleden, vrienden of medewerkers, evacueren wij indien nodig zelfs grote groepen medisch verpleegd uit crisisregio's. Dat maakt de voortzetting van de geneeskundige behandeling op de door u gewenste bestemming mogelijk.

Steeds wanneer er een veilige, snelle en economische evacuering nodig is, zijn wij uw competente contactpersoon. Repatriëringen uit het buitenland en patiëntenoverbrenging uit crisis- en oorlogsgebieden realiseren wij op korte termijn en onbureaucratisch. Om die reden profiteren reeds bekende airlines, touroperators en andere internationaal opererende ondernemingen van onze omvangrijke service.

Ook qua infrastructuur slecht bereikbare regio's, of gebieden die over land niet kunnen worden bereikt, zijn door de inzet van geschikte luchtvaartuigen (STOL-vliegtuigen voor reddingsvluchten, of evacueringsvluchten met helikopters) bereikbaar.

Voor alle vragen kunt u ons te allen tijde vanzelfsprekend  contact met ons opnemen. Wanneer uw onderneming in een crisisgebied opereert, adviseren wij u graag al vóór vertrek. Wij stellen voor u graag een profylactisch evacuatieplan op zodat u op noodgevallen voorbereid bent.

.