Gegevensbescherming

Het gebruik van deze website is in principe zonder verstrekking van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op personen betrekking hebbende gegevens op onze site worden vastgelegd, bijvoorbeeld voor de verzending van het contactformulier, dan gebeurt dit altijd met toestemming van de bezoeker. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens, alsook de privacyverklaring, worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk gebruikt.

Cookies

Op het internet worden zogenoemde cookies gebruikt. Dit zijn eenvoudige data die op uw computer worden opgeslagen en bij elk bezoek aan een website meegestuurd worden naar de provider om uw browser opnieuw te herkennen. De meest gangbare cookie is de sessie-cookie waarmee onder andere wordt ingelogd. Deze cookie wordt over het algemeen bij het uitloggen of het beëindigen van een bezoek aan een website gewist.

U kunt in uw browser-instellingen cookies compleet uitsluiten of deze voor individuele websites verbieden c.q. toestaan. Bovendien kunt u in uw instellingen ingeven dat na het surfen op het internet cookies worden gewist. Dit kan echter leiden tot een beperkt functioneren van websites, waardoor bijvoorbeeld het inloggen niet meer mogelijk is of dat er opnieuw moet worden ingelogd.

Server-log-files

De host van deze website maakt bij toegang tot onze site automatisch een zogenoemde server-log-file aan. Hierin worden de door uw server aangeleverde data opgeslagen. Dit zijn: datum en tijd van serveraanvraag, bestemmings-URL-adres, IP-adres, referrer URL alsook de user agent, die informatie over de browser en het besturingssysteem bevat.

Deze logfiles worden na een dag van onze server gewist en niet aan andere databronnen gekoppeld. Wij behouden ons het recht voor om de logfile bij concrete aanwijzingen te controleren op wederrechtelijk gebruik.

Contactformulier

Bij het verzenden van het contactformulier worden alle hierin opgegeven persoonlijke gegevens via een versleutelde verbinding als e-mail (zie de alinea e-mail) naar onze server in Duitsland verstuurd. De verplichte velden in het contactformulier zijn op z’n minst een contactmogelijkheid (e-mail of telefoon) alsook uw bericht.

E-mail

Binnenkomende e-mails worden op een door ons gehuurde webserver opgeslagen en via een centrale inbox aan al onze klantenmedewerkers ter inzage gegeven. Alle in het bericht vermelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om het in uw bericht beschreven verzoek te verwerken en desgewenst contact met u op te nemen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorsturen of koppelen met andere bronnen zonder uw instemming. 

In het kader van de verwerking van uw verzoek, indien hier een concrete aanvraag naar een van onze aangeboden diensten uit voortvloeit, worden de voor de verwerking relevante gegevens uit de e-mail eveneens in een klantendatabase opgeslagen, waar de medewerkers van de klantenservice toegang tot hebben. Tot de relevante data behoren in het algemeen uw naam, uw bedrijf, ten minste één contactmogelijkheid (telefoon, e-mail of fax), alsook uw adres bij een eventuele productaanvraag. Aanvullende informatie over de klantendatabase staat in een separate privacyverklaring die wij u indien gewenst kunnen toesturen.

Na de ontvangst en verwerking van de e-mail wordt deze in het kader van de tegen revisie beveiligde e-mail-archivering duurzaam opgeslagen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94943, USA.

Google Analytics zet voor de verwerking van gebruiksgegevens zogenoemde cookies in, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze data worden naar een Google-server in de Verenigde Staten (VS) gestuurd en bieden inzicht in het algemene gebruik van deze website.

Via de door ons geactiveerde optie van ‘IP-anonimisering’, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie, alsook in andere verdragsstaten binnen de Overeenkomst betreffende de Europees Economische Ruimte, beperkt en daarmee niet compleet op de servers van Google opgeslagen. Hierdoor blijft u als bezoeker voor ons anoniem.

Nadere toelichting over gebruiksbepalingen en gegevensbescherming van Google Analytics c.q. Google vindt u hier:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://www.google.de/intl/de/policies/

Bezwaar

U kunt de registratie van gebruiksgegevens door Google Analytics blokkeren door op de volgende link te klikken en de door Google aangeboden browser-plug-in te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Daarnaast is er de mogelijkheid om Google Analytics via een zogenoemde ‘opt-out-cookie’ te blokkeren. Door te klikken op de link ‘Google Analytics deactiveren’ wordt deze cookie geactiveerd.

Tawk.to – chat

Als alternatieve contactmogelijkheid naast e-mail, het contactformulier en de telefoon, is er de mogelijkheid voor een rechtstreekse chat, via de Amerikaanse aanbieder tawk.to. Door de zogenoemde ‘backend’ van deze aanbieder kan door klantenservicemedewerker tijdens een chat worden gezien welke webpagina’s er door de bezoeker worden ingezien en uit welk land hij of zij stamt. Daarnaast wordt het IP-adres getoond en kan ongeveer de plaats van de bezoeker worden bepaald.

Alle bovengenoemde gegevens, inclusief het verloop van het chat-gesprek, worden versleuteld via een zogenoemde ‘widget’ (in het geval van het chat-venster) naar de Amerikaanse server van de aanbieder verstuurd.

De bezoeker kan het verloop van de chat via het chat-venster toegestuurd krijgen en deze opslaan. Mocht er uit de chat een aanvraag voortvloeien, dan wordt het chat-gesprek of een samenvatting daarvan, alsook de overgedragen persoonsgegevens – in het algemeen uw naam en minstens één contactmogelijkheid – in onze klantendatabank worden bewaard, en uitsluitend gebruikt worden om uw aanvraag te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorsturen of koppelen met andere bronnen zonder uw instemming.

De op de Amerikaanse server van tawk.to inc. opgeslagen gegevens, zoals het chat-gesprek, IP-adres, woonplaats en datum, worden op zijn laatst na een week door ons gewist.

Aanvullende informatie omtrent gegevensbescherming vindt u in de (Engelstalige) privacyverklaring van de aanbieder:

https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/

https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/