Corona-repatriëring met intubatie

Leestijd: 3 minuten

Indien een infectie met het coronavirus een ernstig ziekteverloop kent, moet de patiënt vaak extra beademd worden. De eigen longen zijn als gevolg van de ziekte te zwak om het lichaam op eigen kracht te voorzien van een voldoende hoeveelheid zuurstof. Bij de beademing worden bij voorkeur niet-invasieve procedures toegepast, waarbij de patiënt via een beademingsmasker extra zuurstof toegediend krijgt. Indien dit echter niet voldoende is, moet de patiënt geïntubeerd worden. Wat is een intubatie precies en wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van repatriëring bij corona?

Wat gebeurt er tijdens een intubatie? 

Bij een intubatie wordt er een holle sonde, die tube genoemd wordt, in de keel en de luchtpijp van de patiënt ingebracht. De holle sonde is stabiel genoeg om de luchtwegen geopend te houden en voorkomt tegelijkertijd dat externe stoffen zoals speeksel in de longen terecht komen. Aan het buitenste uiteinde van de tube kan nu een beademingsapparaat worden aangesloten, dat de zuurstof via overdruk in de long brengt. 

Zolang de patiënt geïntubeerd is, wordt hij in een kunstmatige coma gebracht. Hij krijgt dan ook niets mee van de intubatie. De ademhalingsspieren stoppen met werken, omdat de zuurstoftoevoer gegarandeerd wordt. 

Het voordeel van intubatie is, dat er grotere hoeveelheden zuurstof gedurende een langere periode rechtstreeks in de longen kunnen worden gepompt. Aangezien de zuurstoftoevoer van de patiënt nu niet meer afhankelijk is van de ademhalingskracht, blijft deze stabiel. Intubatie heeft echter ook nadelen: het is een invasieve procedure, wat voor het lichaam een belasting kan opleveren. 

Corona-ambulancevluchten en intubatie 

Indien een coronapatiënt met een ambulancevlucht getransporteerd moet worden, vormt een intubatie geen hindernis. De medische faciliteiten aan boord maken het transport en de permanente beademing van geïntubeerde patiënten mogelijk, zodat deze in staat zijn om te vliegen.

Sommige patiënten die in het plaatselijke ziekenhuis niet-invasief worden beademd, moeten daarentegen speciaal voor de ambulancevlucht geïntubeerd worden. Deze procedure wordt hier nader toegelicht. 

Waarom moeten sommige patiënten voor de ambulancevlucht geïntubeerd worden? 

Een COVID-infectie kan de longen dermate verzwakken, dat onder normale omstandigheden al op de grond een kunstmatige beademing noodzakelijk is. In het vliegtuig bevat de lucht vanwege de vlieghoogte dan ook nog eens minder zuurstof. De verzwakte longen hebben hierdoor nog meer zuurstof nodig. Niet-invasieve methoden kunnen een voldoende zuurstoftoevoer vanaf een bepaald moment niet meer garanderen.  

Omdat een intubatie een betrekkelijk gecompliceerde ingreep is, wordt deze bij voorkeur niet tijdens de vlucht uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder voor besmettelijke coronapatiënten. Dit betekent niet dat een intubatie aan boord niet mogelijk is. In noodgevallen kan een patiënt ook in de ambulancejet worden geïntubeerd. Dergelijke noodsituaties moeten echter beslist worden vermeden. Het is dan ook geen optie om eerst af te wachten en ‘uit te proberen’ of de niet-invasieve methoden eventueel voldoende zijn. 

Vanaf welk moment moet een patiënt voor de ambulancevlucht geïntubeerd worden? 

Gelukkig is een intubatie alleen nodig bij een zwaar verloop van de corona-infectie. Er bestaat geen vaststaande waarde, op basis waarvan de arts kan vaststellen of intubatie noodzakelijk is. De algehele toestand van de patiënt moet bij de beslissing in acht worden genomen. Algemeen kan er wel geconstateerd worden dat patiënten die voor een ambulancevlucht geïntubeerd moeten worden, al in het ziekenhuis met grotere hoeveelheden zuurstof worden beademd. 

Alternatieven voor een corona-repatriëring met intubatie? 

Een intubatie gaat bij de familieleden veelal gepaard met twijfel en angst en wordt vaak geweigerd. Dit is met name het geval wanneer de intubatie plaatsvindt ten behoeve van de ambulancevlucht en de patiënt op dat moment op de grond nog geen intubatie nodig heeft. Zonder intubatie is de patiënt echter niet in staat om te vliegen. De ambulancevlucht kan in dat geval niet plaatsvinden. Zijn er alternatieven in dergelijke situaties? Helaas zijn alle overige mogelijkheden met aanzienlijke nadelen verbonden en zijn daarom vrijwel nooit een optie. 

  • Bij een transport per ambulance krijgt de patiënt niet met de zuurstofarme lucht in het vliegtuig te maken. Hier treden er daarentegen andere problemen op. Een lange rit in een ambulance is voor de patiënt veel stressvoller en vermoeiender en in veel gevallen dan ook niet mogelijk. Bovendien moet de ambulance ondanks weinig ruimte voldoende zuurstof voor de duur van de rit kunnen vervoeren - inclusief extra voorraad om voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden zoals files. De repatriëring per ambulance kan daarom slechts over zeer korte afstanden worden uitgevoerd.
  • Een ambulancehelikopter vliegt niet zo hoog als een vliegtuig, zodat de lucht aan boord meer zuurstof bevat. Het bereik is tegelijkertijd ook aanzienlijk geringer, zodat de helikopter vaker een tussenlanding moet inplannen om te tanken. In de helikopter is, net als in de ambulance, weinig ruimte voor extra zuurstofflessen. Dit transportmiddel wordt daarom vrijwel altijd afgeraden. 
  • Afwachten is ook vaak niet de beste optie. Natuurlijk kan de patiënt aanvankelijk in het ziekenhuis ter plaatse blijven in de hoop dat zijn toestand voldoende verbeterd om op een later moment een ambulancevlucht zonder intubatie te kunnen uitvoeren. De reden voor een corona-repatriëring is echter meestal het feit dat de patiënt ontevreden is over de medische situatie ter plaatse. Het valt dan ook niet te verwachten dat deze situatie zich aanzienlijk verbetert. Bovendien bestaat er een zeker risico, dat het verloop van de corona-infectie ernstiger wordt en de patiënt uiteindelijk zelfs met intubatie niet meer getransporteerd kan worden.

Conclusie

De beslissing voor of tegen intubatie ligt altijd bij de patiënt en zijn familieleden. Zorgen hierover zijn volkomen begrijpelijk. Men mag echter niet vergeten dat een gerenommeerde arts alleen een intubatie adviseert indien de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen. Helaas moet in bepaalde gevallen de afweging worden gemaakt tussen een corona-repatriëring en een uitsluitend niet-invasieve beademing. In de meeste gevallen bestaat er namelijk geen realistisch alternatief voor een transport per ambulancevliegtuig. 

Neem contact met ons op 

Wij zijn uw betrouwbare partner voor corona-repatriëringen. Als het medisch verantwoord is, maken we vanzelfsprekend gebruik van niet-invasieve beademingsmethoden.

Neem contact met ons op