Repatriëring in een lijnvliegtuig

Afhankelijk van het ziektebeeld van de patiënt en het vliegtraject kan ziekenvervoer met een lijnvlucht een kostenbesparend alternatief zijn ten opzichte van een ambulance-jet met intensive care. Om die reden bieden wij u op een groot aantal vliegroutes geneeskundige vluchtbegeleiding aan.

Ons gekwalificeerd personeel begeleidt de patiënt tijdens de lijnvlucht en biedt direct hulp bij eventuele complicaties. De medisch begeleider is voorzien van een geneeskundige EHBO-uitrusting. Voor het ziekenvervoer per lijnvlucht bestaan drie varianten. Bij de keuze van vervoer per lijnvlucht staat het welzijn en de veiligheid van de patiënt altijd voorop.

Liggend vervoer in een lijnvliegtuig

Voor patiënten die door hun ziekte liggend moeten reizen, is het patiëntenvervoer in een lijnvliegtuig bijzonder attractief. In zulke gevallen wordt een brancard, de zogenaamde stretcher, in de passagiersruimte ingebouwd en met een gordijn van de overige passagiers gescheiden. Het begeleidend geneeskundig personeel, dat gewoonlijk uit een arts en een medisch assistent bestaat, reist met de patiënt mee en kan zonodig snel reageren. Familieleden van de patiënt worden eveneens op zitplaatsen direct in de buurt van de patiënt ondergebracht.

Het liggend vervoer in een lijnvlucht bieden wij wereldwijd aan. Zo bieden wij u en uw familieleden de hulp die u nodig heeft.

Intensive care vervoer in een lijnvliegtuig

Ook ernstig zieke patiënten kunnen met behulp van de zogenaamde PTC's (Patient Transport Compartment) kostensparend met lijnvliegtuigen worden overgebracht.
De geneeskundige en technische uitrusting van deze aparte ruimte komen overeen met die van een ambulance en maken ook het vervoer van intensive care patiënten met ademhalingstoestellen mogelijk. PTC is vooral op lange routes beschikbaar en maakt het kostensparend transport van intensive care patiënten door de lucht mogelijk. Het Patient Transport Compartment is onder andere met het volgende equipment uitgerust:

  • Schepbrancard met vacuümmatras en patiënten-warmhoudsysteem
  • EHBO-rugzak met speciaal equipment voor kinder- en babyverpleging
  • Draagbaar beademingstoestel voor intensive care vervoer
  • Zuurstof, beschermingsset tegen infecties
  • Beademingszak met demandventiel en afzuigpompen
  • Multifunction-monitoring voor ECG-bewaking, bloeddrukmeting, polsoximetrie,  
        capnografie en temperatuurmeting
  • Bifasische defibrillator en externe pacemaker, injectiepompen en drukinfusiebuidels

Afhankelijk van de behoeften en de toestand van de patiënt gebruiken we ook andere medische instrumenten en medicijnen die volledig op de betreffende patiënt zijn afgestemd.

Het vervoer van en naar het vliegtuig per ambulance passen we aan op de individuele behoefte van de patiënt. De patiënt wordt liggend in het gereedstaande vliegtuig getransporteerd. 

Ontdek de voordelen: veilige repatriëring per lijnvliegtuig

De Ambulancevlucht Centrale biedt u een rustige en goed verzorgde repatriëring van patiënten per lijnvliegtuig. Deze variant is geschikt voor verschillende patiënten en kan op vele trajecten worden uitgevoerd. Voor familieleden biedt dit type repatriëring ook voordelen, omdat zij door de boeking van zitplaatsen in de buurt altijd dicht bij de patiënt kunnen zijn.

Als u voor repatriëring via Ambulancevlucht Centrale kiest, krijgt u een uitgebreide service, uitstekende medische zorg en een bekwame, betrouwbare contactpersoon die u in alle werelddelen ondersteunt.

Naast medische repatriëring per lijnvliegtuig bieden we ook patiëntenvervoer per ambulancejet of helikopter aan. Patiëntenvervoer binnen Nederland en orgaantransport vallen ook binnen ons takenpakket. Neem telefonisch, via ons contactformulier of per chat contact met ons op voor meer informatie over medische repatriëring via de Ambulancevlucht Centrale.