Intensive care vervoer per ambulancevliegtuig

Leestijd: 8 minuten

Wat is een ziekentransport per ambulancevliegtuig?

Een patiëntentransport over een lange afstand, bijvoorbeeld bij een repatriëring vanuit het buitenland, wordt vaak in een ambulancevliegtuig uitgevoerd. Een dergelijk vliegtuig biedt een snel, veilig en comfortabel vervoer en garandeert een uitstekende medische zorg voor de patiënt.

Hoe is een ambulancevliegtuig uitgerust?

De uitrusting van een ambulancevliegtuig en zijn bemanning kan flexibel worden aangepast aan de behoeften van de patiënt. In de meeste gevallen is de standaarduitrusting uitstekend geschikt. We laten u graag kennis maken met deze uitrusting.

Bemanning

Aan boord van elk ambulancevliegtuig bevindt zich een ervaren medische crew, onder leiding van een van onze gespecialiseerde vluchtartsen. Naast een jarenlange praktijkervaring op de grond hebben deze artsen omvangrijke bijscholing op het gebied van vliegfysiologie genoten. Deze kennis werd tijdens talrijke ambulancevluchten succesvol toegepast. Tijdens de vlucht wordt onze arts door een paramedicus begeleid die eveneens zeer ervaren en goed opgeleid is.

Het vlucht personeel aan boord van een ambulancevliegtuig bestaat uit twee piloten. Ze hebben talloze vlieguren gemaakt en trainen bovendien regelmatig in de simulator. U kunt er dus op vertrouwen dat wij onze patiënten geroutineerd en veilig van A naar B brengen.

Vanzelfsprekend houden we ons bij onze vluchten aan de wettelijk voorgeschreven rusttijden. Als het op een langeafstandsvlucht niet mogelijk is dat een en dezelfde bemanning de complete vlucht uitvoert, vervangen we de crew tijdens een tussenstop of reist er een tweede bemanning aan boord mee. Deze tweede crew lost de bemanning dan rechtstreeks af. Deze laatste variant is vanzelfsprekend uitsluitend in grotere ambulancevliegtuigen mogelijk, waar voldoende ruimte is voor de extra personen.

Technische uitrusting

De technische uitrusting van een ambulancevliegtuig biedt voorwaarden die ook op een  moderne intensive care te vinden zijn. De standaarduitrusting omvat onder meer de volgende medische apparatuur:

 • Intensive care unit, indien nodig met vacuümmatras
 • 6.000 liter medische zuurstof & optionele extra tanks
 • Intensive care multiparameter transportmonitor
 • Intensive care beademingsapparatuur, ook voor complexe beademingsvormen
 • 21-kanaals multifunctioneel ECG
 • Pulsoxymetrie en bloedgas-analysator
 • Bifasische defibrillator en externe pacemaker
 • Satelliettelefoon voor wereldwijde communicatie

Vanzelfsprekend wordt bij het samenstellen van de apparatuur rekening gehouden met de gezondheidstoestand van de patiënt. Als het ziektebeeld dit vereist, wordt de uitrusting aangevuld. Het welzijn van de patiënt staat te allen tijde centraal.

Over welke overige voordelen beschikt een ambulancevliegtuig?

Een ambulancevliegtuig biedt niet alleen de optimale medische zorg voor het transport van de patiënt. Dit type vliegtuig biedt tevens een maximale flexibiliteit. Afhankelijk van de situatie kunt u zo snel mogelijk of precies op het gewenste tijdstip vertrekken. U hoeft zich niet te richten naar het vluchtschema van een luchtvaartmaatschappij.

Bovendien is er, vergeleken met een lijnvliegtuig, een veel flexibelere routeplanning mogelijk. U bent niet op trajecten aangewezen waar sowieso al een lijnvlucht beschikbaar is. In plaats daarvan kunt u gebruik maken van de dichtstbijzijnde geschikte luchthaven en zo rechtstreeks en zonder overstap uw bestemming bereiken. Aangezien een ambulancevliegtuig ook kleine regionale luchthavens kan aandoen, en niet afhankelijk is van de grote internationale vliegvelden, vereenvoudigt een dergelijk vliegtuig de reis. Zo hoeft de patiënt slechts korte afstanden naar de luchthaven af te leggen en is de totale transporttijd zo kort mogelijk.

Fit-to-fly in een ambulancevliegtuig

Bij elk patiëntentransport door de lucht wordt vooraf gecontroleerd of de patiënt in staat is om te vliegen (ook wel ‘fit-to-fly’ genoemd). Voorwaarde voor deelname aan de vlucht is, dat de gezondheidstoestand van de patiënt niet achteruit gaat als gevolg van de vlucht.

Dankzij de medische uitrusting van een ambulancevliegtuig en het feit dat er een vliegarts meereist, wordt er meestal voldaan aan deze voorwaarde. Zelfs veel intensive care-patiënten kunnen nog met een ambulancevliegtuig vliegen, ook wanneer een reis per lijnvliegtuig niet mogelijk is. De beslissing of de patiënt fit-to-fly is, wordt door de vluchtarts genomen. Deze houdt hierbij rekening met de medische documenten.

Ervaar meer over ‘fit-to-fly’ en het daarmee samenhangende besluitvormingsproces.

Kunnen er begeleiders meevliegen?

In de meeste gevallen mag een familielid de ambulancevlucht begeleiden, zonder dat er extra kosten ontstaan. In grotere ambulancevliegtuigen zijn zelfs meerdere niet-medische begeleiders mogelijk. Het komt echter voor, dat we om medische redenen geen begeleiders aan boord kunnen toelaten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de patiënt aan een ernstige besmettelijke ziekte lijdt, wat een besmettingsrisico vormt voor de begeleider.

Hoe zijn de kosten voor een vlucht per ambulancevliegtuig opgebouwd?

Elke ambulancevlucht wordt speciaal voor het specifieke geval gepland en uitgevoerd. Omdat er geen sprake is van vaste routes en zich herhalende vluchtschema’s, moeten ook de kosten elke keer individueel berekend worden. Er zijn niettemin vijf constante factoren, die bij elke ambulancevlucht een grote rol bij de kosten spelen.

Ervaar meer over de kosten van een ambulancevlucht.

Traject

Vanzelfsprekend speelt de lengte van de route een grote rol bij de prijs. De prijs kan weliswaar niet worden omgerekend in een vast bedrag per kilometer of vlieguur. Desondanks moge het duidelijk zijn, dat een vlucht over een middellange afstand minder kost dan een repatriëring over een lange afstand. Het vervoer van patiënten over korte afstanden is het meest voordelig.

Ook de luchthavens van vertrek en bestemming kunnen de kosten beïnvloeden. De tarieven om te mogen landen verschillen per vliegveld. Zelfs wanneer twee luchthavens zich bij elkaar in de buurt bevinden, kunnen deze kosten aanzienlijk verschillen. Vanzelfsprekend adviseren wij u graag over goedkopere alternatieven voor de luchthaven waar u naar toe wilt.

Gezondheidstoestand van de patiënt

De gezondheidstoestand van de patiënt schrijft voor, welke medische behoefte er bestaat tijdens de ambulancevlucht. Is er een speciale uitrusting nodig, zoals een isolatie-unit of een ECMO-apparaat?  Zijn alle vluchtartsen voldoende gekwalificeerd om het vervoer uit te voeren of wordt er een specialist benodigd - bijvoorbeeld bij zeldzame ziektes of de behandeling van kinderen? Hoe gespecialiseerder de medische apparatuur en de vakkennis van de vluchtarts moeten zijn, des te meer heeft dit zijn weerslag op de prijs.

Vliegtuigtype

Als vuistregel kan men ervan uitgaan, dat kleinere vliegtuigen geringere kosten veroorzaken. Daar staat tegenover dat deze light jets minder ruimte bieden voor begeleiders en een geringer non-stop bereik hebben. Desondanks zijn deze vliegtuigen, met de nodige tankbeurten, geschikt om patiënten over lange afstanden te vervoeren.

Daarnaast kan de prijs stijgen als u een bepaald type vliegtuig voor het transport wenst. Meestal valt de keuze voor een bepaald model niet op basis van praktische redenen. Sommige klanten hebben simpelweg in het verleden positieve ervaringen met een bepaalde vliegtuigbouwer gemaakt en geven daarom ook voor de komende ambulancevlucht de voorkeur aan een soortgelijk vliegtuig. Er kunnen dan extra kosten ontstaan om deze wens mogelijk te maken.

Aantal begeleiders

Bij vrijwel elke ambulancevlucht kan een familielid zonder extra kosten als begeleider meevliegen. Soms kunnen we echter als gevolg van de medische situatie van de patiënt geen begeleider aan boord toelaten - dit is bijvoorbeeld het geval bij een zware, besmettelijke ziekte.

Indien er meerdere begeleiders gewenst worden, moet er een groter vliegtuig worden ingezet. De kosten nemen toe, maar het betreft hier niet een vaste prijs per persoon. Voor de prijs speelt het vrijwel geen rol of het grotere vliegtuig tot zijn capaciteitslimiet bezet is of dat er slechts een tweede begeleider meevliegt en de resterende stoelen vrij blijven.

Urgentie van de vlucht

De urgentie van de vlucht beïnvloedt tevens de kosten. Dat komt omdat onze vliegtuigen weliswaar wereldwijd gestationeerd zijn, maar vanzelfsprekend niet op elke luchthaven. Ons ambulancevliegtuig voert daarom eerst een positioneringsvlucht uit van zijn basis naar de locatie waar de patiënt zich bevindt. Vervolgens vindt pas de daadwerkelijke ambulancevlucht plaats en daarna de terugvlucht naar de basis.

Natuurlijk proberen wij altijd om de positoneringsvluchten kort en de kosten die ermee gepaard gaan laag te houden. Indien het ambulancevliegtuig echter op de zeer korte termijn benodigd wordt, zijn eventueel alle ambulancevliegtuigen met een korte positioneringsvlucht niet meer beschikbaar. Om het ziekentransport desondanks zo snel mogelijk uit te voeren, moeten we gebruik maken van vliegtuigen met een langere positioneringsvlucht, waardoor de kosten van de ambulancevlucht helaas stijgen.

Dekt de verzekeraar de kosten?

Of de kosten voor een ambulancevlucht door de verzekeraar gedekt worden, hangt met name af van de omvang van de dekking respectievelijk de vraag of de concrete situatie van de patiënt gedekt wordt door de verzekering. Algemeen geldt, dat noch wettelijke, noch particuliere ziektekostenverzekeringen verantwoordelijk zijn voor de ambulancevluchten. Zij vergoeden de kosten dan ook niet.

Als er bij de ambulancevlucht een patiënt uit het buitenland gerepatrieerd wordt, bestaat er afhankelijk van de polis een kans dat de reisverzekering de kosten vergoedt. Deze verzekering dekt normaliter medisch noodzakelijke en soms zelfs medisch zinvolle repatriëringen uit het buitenland. Een repatriëring uit het buitenland is medisch noodzakelijk indien de patiënt in het land van verblijf niet adequaat kan worden behandeld. De repatriëring is medisch zinvol wanneer er weliswaar een behandeling ter plaatse mogelijk is, maar een overplaatsing naar huis betere resultaten belooft. Volgens deze definities zijn repatriëringen dan ook vrij zelden medisch noodzakelijk: de meeste ziektes zijn vrijwel overal ter wereld in principe behandelbaar, ook wanneer er soms enorme verschillen bestaan bij de kwaliteit van de behandeling.

Als een repatriëring vanuit medisch oogpunt noch noodzakelijk, noch zinvol is, is een overname van de kosten uitgesloten. Dit geldt ook voor ambulancevluchten naar het buitenland, bijvoorbeeld in het kader van medisch toerisme.

Ervaar meer over de mogelijkheden bij de dekking van kosten door de verzekering.

Ambulancevliegtuig of lijnvliegtuig?

Naast een ambulancevliegtuig is eventueel ook een lijnvliegtuig geschikt voor het vervoer van patiënten door de lucht. Terwijl het grootste voordeel van een lijnvliegtuig de geringere kosten zijn, spreken vrijwel alle andere factoren in het voordeel van een ambulancevliegtuig. Vergeleken met een ambulancevliegtuig zijn de medische mogelijkheden aan boord van een lijnvliegtuig veel beperkter, ook wanneer de patiënt aan boord wordt bijgestaan door een medische begeleider met noodapparatuur. Een lijnvliegtuig is dus alleen een optie voor patiënten die geen intensieve zorg nodig hebben en wiens gezondheidstoestand stabiel is.

Bovendien is een ambulancevliegtuig sneller beschikbaar. De luchthaven van vertrek en de bestemming kunnen flexibel gekozen worden. Tenslotte is de patiënt is niet afhankelijk van de medische inschatting van de luchtvaartmaatschappij. Deze kan de patiënt namelijk weigeren indien de risico’s te hoog worden geacht. De luchtvaartmaatschappij maakt deze inschatting geheel naar eigen goeddunken.

Ervaar meer over het ziekentransport in een lijnvliegtuig.

Speciale gevallen

De specifieke situatie van elke afzonderlijke patiënt maakt elke ambulancevlucht uniek. Bij bepaalde bijzondere gevallen, die vaker optreden, passen wij speciale maatregelen toe.

Coronavirus (COVID-19)

Ook bij de medische luchtvaart moet rekening worden gehouden met het coronavirus. Indien een patiënt besmet is met COVID-19, moet hij in afzondering van andere personen vervoerd worden. Daarnaast heeft het medische personeel aan boord bijzondere bescherming nodig om niet besmet te raken.

Afhankelijk van hoe ernstig de corona-infectie is, zijn er verschillende opties:

 • Patiënten met symptomen moeten vervoerd in een isolatie-unit. Hier kunnen er medische handelingen worden uitgevoerd en kan het virus zich tegelijkertijd niet verspreiden.
 • Symptoomvrije patiënten die begeleiding door een arts nodig hebben of wensen, kunnen eventueel met een mondneusmasker getransporteerd worden. In dit geval draagt de bemanning beschermende pakken om een infectie te voorkomen.
 • Indien symptoomvrije patiënten geen medische verzorging nodig hebben, behoort ook een derde optie tot de mogelijkheden: de geïsoleerde vlucht in een privéjet. Hier reist de patiënt alleen in de passagierscabine en kan zich vrij bewegen. Er vliegt geen medisch personeel of boordpersoneel mee.

Vanzelfsprekend wordt het ambulancevliegtuig na elk vervoer van een coronapatiënt grondig gedesinfecteerd. Het meevliegen van begeleiders is bij patiënten met coronavirus wegens het risico op besmetting normaliter niet mogelijk.

Ervaar meer over het ziekentransport van coronapatiënten.

Sea Level vluchten

Bij een normale vlucht heerst er in de passagierscabine een andere druk dan op de grond. Bij sommige ziekten (bijv. bloedarmoede, longontsteking, hersentumor) kan deze sterke drukverandering de problemen van de patiënt verergeren. Om dit te voorkomen, kan met een ambulancevliegtuig een Sea Level vlucht worden uitgevoerd. Een dergelijke vlucht is niet mogelijk met een lijnvliegtuig.

Bij een Sea Level vlucht wordt de cabinedruk door technische maatregelen en een iets geringere vlieghoogte in de buurt van het grondniveau gehouden. Voor patiënten met de hierboven genoemde ziekten is een vliegreis zo mogelijk.

Ervaar meer over Sea Level vluchten.

Baby’s en kleine kinderen

Bij het ziekenvervoer van baby's en kleine kinderen zijn vakkennis en extra aandacht essentieel om de kleine patiëntjes optimaal te verzorgen. Vanzelfsprekend mag er ten minste één ouder als begeleider meevliegen om de jonge reiziger geborgenheid en rust te bieden.

Het spreekt ook voor zich dat het transport afhankelijk van de leeftijd van het kind door een ervaren neonatoloog (specialist voor pasgeborenen) of pediater (gespecialiseerde kinderarts) wordt begeleid. Indien nodig zetten wij de meest moderne transportcouveuses in om een optimale medische zorg te garanderen.

Ervaar meer over ambulancevluchten voor baby’s en kleine kinderen.

VIPs

VIPs stellen vaak bijzondere eisen aan hun ambulancevlucht. Zo wensen ze maximaal comfort, meerdere begeleiders en een vlucht zonder tussenstop. Vanzelfsprekend vervullen wij graag deze en de andere wensen van onze VIP-passagiers.

Niet alleen tijdens de vlucht genieten onze VIPs van ons uitgebreide aanbod. Ook bij de voorbereiding bieden wij een uitmuntende service voor de patiënt en zijn begeleiders. Indien gewenst stellen we een tolk beschikbaar of regelen een limousine voor de luchthaventransfer van de begeleiders. We boeken bovendien een comfortabele accommodatie voor de medereizigers op de plaats van bestemming.

Ervaar meer over onze VIP-service.

Uw voordelen met de Ambulancevlucht Centrale

Wie een ambulancevlucht nodig heeft, bevindt zich vaak in een stressvolle en voor de patiënt en zijn familie volledig nieuwe situatie. Op zo’n moment heeft u een ervaren, betrouwbare partner nodig, die u uitgebreid adviseert en met alle aspecten rekening houdt. Wij als Ambuancevlucht Centrale zijn deze partner voor u.

Ons team beschikt over tientallen jaren ervaring in de medische luchtvaart en spreekt in totaal 13 talen om u wereldwijd te kunnen ondersteunen. Dit betreft ook de communicatie met het medische personeel ter plaatse. Uiteraard staan wij 24 uur per dag voor u klaar, zodat u te allen tijde contact met ons kunt opnemen. Onze vliegtuigen zijn wereldwijd gestationeerd en kunnen vrijwel overal zeer snel worden ingezet.

Onze medische teams zijn natuurlijk zeer ervaren en uitstekend opgeleid op het gebied van de luchtvaartgeneeskunde. Tijdens de ambulancevlucht beschikken ze over de meest moderne apparatuur. Ook het grondtransport naar de luchthaven en van de bestemmingsluchthaven naar het ziekenhuis regelen we in het kader van onze ‘bed-tot-bed’ service graag voor u.

Met andere woorden: bij ons kunt u vertrouwen op een snelle en veilige ambulancevlucht!

Ambulancevliegtuig boeken in drie stappen

Een ambulancevlucht boekt u bij ons in slechts drie eenvoudige stappen: Eerst bespreken we met u uw situatie en uw mogelijkheden in een uitgebreid adviesgesprek. Na dit gesprek ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte voor uw ambulancevlucht.

Terwijl u ons aanbod doorneemt, nemen wij al de eerste stappen voor de organisatie van uw ambulancevlucht. Als u ons aanbod vervolgens aanneemt, kan alles heel snel gaan. Onze artsen nemen de meest recente medische documenten van de patiënt door en wij bezorgen alle benodigde toestemmingen voor de vlucht. Tot slot ontvangt u van ons het bindende vluchtschema en staat de ambulancevlucht niets meer in de weg.

Op de dag van vertrek halen wij onze patiënt met een ambulance op en brengen hem naar de luchthaven, waar het ambulancevliegtuig al gereedstaat. Zodra de patiënt aan boord is gebracht, kan de vlucht starten. Na de landing op de bestemmingsluchthaven neemt een andere ambulance het transport over en brengt de patiënt naar het ziekenhuis van bestemming. Hier wordt de patiënt aan de behandelende artsen overgedragen.

Neemt u contact met ons op

Heeft u de informatie die u zoekt niet gevonden of wilt u gratis een vrijblijvende offerte ontvangen een ambulance vlucht? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch, per e-mail en via ons contactformulier 24 uur per dag bereikbaar.

Neem contact met ons op